Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce rolnicy z obszarów dotkniętych ASF powinni otrzymać pomoc z pakietu Hogana nie później niż w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy i nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

Tymczasem rolnicy sygnalizują, że zamiast decyzji otrzymują zawiadomienia o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku do 21 maja.

Więcej: Rekompensaty za ASF wymagają „pogłębionej analizy akt sprawy

ARR wyjaśniła:

"informuję, że z przepisów prawa jednoznacznie nie wynika wprost obowiązek zawiadomienia strony o kwalifikacji sprawy. Oczywiście, mając na uwadze postulaty zasady informowania stron, należy domniemać ze Dyrektor OT ARR w Lublinie uznał za wskazane udzielenie takiej informacji przez organ. Zwłaszcza, że w przypadku pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem na ubój, rozpatrzenie wniosków wymaga weryfikacji danych w oparciu o dane IRZ, których administratorem jest ARiMR i OT ARR w Lublinie. Licząc się z tym, że czas potrzebny na uzyskania niezbędnych informacji może nieznacznie wydłużyć termin rozpatrzenia sprawy poinformował o tym producenta. Zwyczajowo w zawiadomieniach takich określa się maksymalny termin na załatwienie sprawy, co nie oznacza, że decyzja nie będzie wydana w terminie wcześniejszym.

Jednocześnie informuję, że proces wydawania decyzji w sprawie uzyskania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem na ubój został już przez ARR rozpoczęty i jest traktowany w chwili obecnej priorytetowo. Z początkiem maja 2017 r. rolnicy powinni otrzymać już pierwsze decyzje. W dalszym procesie wydawania decyzji termin ich wydawania nie powinien przekraczać 20 dni.

Dodatkowo informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. OT ARR zakończyły weryfikację wniosków o refundacje kosztów zakupu bydła i świń hodowlanych, składanych w ramach trzech pozostałych działań nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej. Informacje o liczbie jałówek i buhajów i oraz loszek i knurów hodowlanych, do których może zostać wypłacona pomoc producentowi mleka lub producentowi świń, po dokonaniu zakupu zwierzęcia i spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków do uzyskania pomocy dostępne są pod adresem: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentów "

 

Podobał się artykuł? Podziel się!