PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Ponad 40 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń

Ponad 40 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń Fot.Pixabay.com

Autor: Bartosz Wojtaszczyk

Dodano: 10-08-2018 11:40

Tagi:

W dniach 30 lipca - 5 sierpnia w naszym kraju potwierdzono 42 nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Najwięcej z nich pojawiło się na Mazowszu i Lubelszczyźnie.Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w dniach 30.07 - 5.08, w naszym kraju pojawiły się 42 nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń wśród dzików. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim. W samej tylko Warszawie ASF potwierdzono pięciokrotnie - trzykrotnie na Ursynowie, a dwa razy na Wilanowie. Aż 12 nowych przypadków potwierdzono w powiecie piaseczyńskim. Wystąpiły one w gminach Piaseczno (pięć przypadków), Góra Kalwaria (cztery przypadki) , Konstancin - Jeziorna (dwa przypadki), oraz Prażmów (jeden przypadek). Cztery nowe przypadki choroby stwierdzono także w powiecie otwockim: dwa z nich wystąpiły w gminie Osieck, po jednym zaś w gminach Karczew i Sobienie Jeziory.

Dziesięć nowych przypadków choroby pojawiło się także na Lubelszczyźnie. Wystąpiły one w powiatach:

- łęczyńskim (trzy przypadki w gminie Spiczyn)

- chełmskim (jeden przypadek w gminie Rejowiec)

- łukowskim (dwa przypadki w gminie Łuków)

- lubartowskim (dwa przypadki w gminie Ostrów Lubelski)

- bialskim (jeden przypadek w gminie Terespol)

- parczewskim (jeden przypadek w gminie Parczew)

Kilka przypadków choroby odnotowano również na Warmii i Mazurach. W tym regionie ASF dzików pojawił się w powiatach:

- braniewskim (po jednym przypadku w gminach Frombork i Braniewo)

- kętrzyńskim (dwa przypadki w gminach Srokowo, jeden przypadek w gminie Barciany)

bartoszyckim (dwa przypadki w gminie Sępopol, jeden przypadek w gminie Bartoszyce)

Ostatnie trzy przypadki dotyczą województwa podlaskiego. Wystąpiły one w gminach Czarna Białostocka i Dobrzyniewo Duże (pow. białostocki), oraz w gminie Płaska (pow. augustowski).

W omawianym okresie chorobę potwierdzono łącznie u 46 dzików.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • Marek Skomorowski 2018-08-20 17:24:55
  Ostatnie odwierty gazu łupkowego na Lubelszczyźnie miały miejsce za rządów PO-PSL , inwestorów zagranicznych na siedem wiatrów pogonili, PiS przypieczętował przestępstwa na masową skalę ustawą o obrocie ziemi z 14 kwietnia 2016 r która weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku (Dz. U z 2016 r., poz. 585)oby nikt więcej z olbrzymim kapitałem zagranicznym w gaz w obszarze ziem Polskich nie zainwestował, w zawiązku z powyższym milionowe odwierty gazu łupkowego wykupiła za bezcen w Pawłowie Agata Fisz SLD Prezydent Miasta Chełma, w Cycowie Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk Platforma Obywatelska, Wiesław Kociuba i Lucjan Piotrowski PSL Wójtowie Gminy Chełm wyłudzali oszuści za bezcen grunty z gazem w Pokrówce itd .Gazownicy, zabójcy dzieci i dorosłych, oby tyle lat Nas tumanić , dorabiać się na gruntach wypapranych ludzką krwią i cierpieniem, gaz łupkowy jest zabójczy dla życia ludzkiego. Ludzie, kto głosował na tych bandytów Prezydentów Miast, Burmistrzów ,Wójtów Gmin, Marszałków czy Radnych, oby ogień piekielny Was pochłoną. Zniszczyli całkowicie osobliwą formę ochrony przyrody w Lubelskim(Natura 2000), okradli „Nas” z należnych środków finansowych za zachowanie ekosystemu w stanie naturalnym, złamali Traktat Ateński z 16.03.2003roku, teraz powołują się na prawo bezprawia w Polsce, 10letni okres przedawnień przestępstw gwarantuje glejt nietykalności (nie podejmują z urzędu żadnych czynności, grają na czas w przedmiotowych przestępstwach). Konstytucja RP postkomunistyczna nie może ograniczać praw obywatelskich, okres przedawnień powinien być zrównany jak w USA. W związku z aferą gruntową modernizacjami gruntów rolnych wszystkich klas na cele nie rolnicze , właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań , nie otrzymali stosunku prawnego wobec ewidencji gruntów, wyłączyli z produkcji rolnej budynki gospodarcze linią inferencyjną na mapach zasadniczych zaliczając obiekty do mieszkalnych, w związku z powyższym mamy żywność której strach sklasyfikować . Grunty rolne to Nasze dobra Narodowe, przestępstwa z nimi związane powinny być ściągane na równie ze zabójstwami, również oszustwa zakupów gruntów z odwiertami przy sfuszerowanych wypisach z rejestrów gruntów do celów notarialnych, gdzie odwiertów nie ma uwidocznionych(przestępstwa kliki samorządowej przestępców (Ciasnej Mafii) zawiadamiając lokalna Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, unieważnimy akty notarialne cwaniaczków uzyskując dodatkowo odszkodowanie.
  • Patryk Jaki to oszust i złodziej , pasują ze Zbigniewem Ziobro do siebie jak dwa pedały, jeden płodny drugi zbrakowany. Paraliżują organa ścigania, w obecnym wydaniu to nie wymiar sprawiedliwości lecz dwóch klaunów którzy stopniowo niszczą demokracje w Polsce (praworządność). 2018-08-22 06:08:09

   Największa w historii powojennej Polski afera gruntowa, masowych zmian przeznaczenia gruntów, wszystkich klas na cele nie rolnicze 2011-2014rok w związku z modernizacjami gruntów z środków Unijnych gdzie właściciele gruntów nawet nie otrzymali stosunku prawnego wobec ewidencji gruntów. Starości wykonują zadania z zakresu administracji rządowej . Pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie Symbol OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji.
   • POLSKA PRAWORZĄDNA ZA PIS? 2018-08-23 19:31:26
    W obszarze gruntów mamy jeden wielki burdel, brak spójności między Miejskim czy Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Administracja Rządowa nie ogrania własnych zadań, powinien powstać Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wszystkie wnioski i zmiany byłyby skanowane i weryfikowane co do ich prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów. Obecnie mamy bajzel większy jak po II wojnie światowej, Główny Geodeta Kraju posiadając system orzecznictwa ręce umywa nie chce zajmować merytorycznie stanowiska przy skumulowanych przez lata przestępstwach na mapach zasadniczych które stały się operatami po modernizacjach gruntów rolnych wszystkich klas na cele nie rolnicze, właściciele gruntów czy wieczyści użytkownicy nawet nie byli stronami postępowań. Ustawodawca nie przewidział iż powyższe przestępstwa z gruntami fałszowania map zasadniczych powinny być ścigane na równi ze zabójstwami, samorządy wypłacały pieniądze publiczne tzw. łapówki dla swoich złodziei pod inwestycje za grunty które nie miały odzwierciedlenia co do stanu faktycznego ich klasyfikacji ,jako ”B” mieszkalne ,Konstytucja RP nie może ograniczać praw obywatelskich w przedmiotowej aferze która sięga Rządów SLD, aferę dogłębnie rozliczyć, zorganizowaną grupę przestępczą która destabilizowała Nasz kraj zlikwidować. (Wzorując się na USA przestępstwa nigdy nie powinny ulec przedawnieniu, nowelizacja ustawy nie może mieć zastosowania w postępowaniach zakończonych prawomocnymi wyrokami).
  • !!! 2018-08-23 21:22:24
   Przestępstwa związane z modernizacjami gruntów rolnych wszystkich klas, również chronionych prawnie jako osobliwa forma ochrony przyrody Natura 2000 na mieszkalne zaowocowały, utrzymywaliśmy z wyłudzonych pieniędzy podatników Mafię!!!
 • Staszek 2018-08-11 13:14:30
  A tu 5 nowych ASF w chlewniach.W gospodarstwie, w którym utrzymywano 56 świń, położonym w gminie Kołbiel, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim,, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, położonym w gminie Pieniężno, w powiecie braniewskim, w województwie warmińsko-mazurskim, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 90 świń, położonym w gminie Jabłoń, w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1 świnię, położonym w gminie Cieszanów, w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim i w gospodarstwie, w którym utrzymywano 14 świń, położonym w gminie Jabłoń, w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim.
 • JohnnyB 2018-08-11 09:58:25
  Bardzo dobry film . Niech obejrzy p.Ardanowski i zobaczy jak wygląda prawidłowa gospodarka łowiecka . Jak może wyglądac współpraca myśliwych z rolnikami. Bo rolnicy razem z myśliwymi powinni protestować i walczyć o swoje. Myśluwym nie jest potrzebne pzł i nadzór państwa.
  • nn 2018-08-11 10:31:42
   Niezbyt coś z tą prawidłową gospodarką łowiecką, bo 56 dzików na 60 ha polu rzepaku to "sliszkom mnogo". W zasadzie to można by wysłać jak na zapowietrzonej fermie fachowców od masowego uboju i po co tyle huku. Podobno na naszych ziemiach to jest marny 1 dzik na 1000 ha i takich technik nie da się zastosować. Trzeba 20 wyjść na jednego marnego kabana.
   • RRo 2018-08-11 14:20:08
    I tak jest, Ardanowski pozwala polować na dziki na lucernie i w marchewce, a tam ich nie ma. Ale jak 20 razy się przy marchewce zaczaisz, jakiś się zabłąka i trup. A jak dodasz hektary lucerny, marchewki, sadów owocowych, hektary żyta, pszenicy i kukurydzy to ci wyjdzie średnia 1 dzik na 1000 hektarów.Obawiam się, że pojęcie średnia arytmetyczna jest dla ciebie zbyt trudne, NoName.
   • nn 2018-08-12 22:31:26
    @RRo
    Jak zaczną zdychać dziki w "moim" obwodzie to zobaczymy, czy ja jestem bieglejszy w arytmetyce, czy myśliwi. Bo jak na razie liczba dzików padłych w kolizjach z pojazdami zrównała się z wykazywaną w planie łowieckim. Teraz to już zostały tylko zombie-dziki. Niech odpowiednie czynniki zatroszczą się o naboje ze srebrnymi pociskami, bo bez tego na dzika ani rusz. No jeszcze osikowe kołki, koniecznie. Dzik kukurydziany bez tego nie da się zabić.
   • RRo 2018-08-13 10:08:45
    rolniku Bezimienny, nn, NoName, rocznie we wszystkich kolizjach komunikacyjnych, drogowych i pociągowych pada 20.000 zwierząt, łosi, jeleni, saren, dzików, wilków i danieli. Myśliwi strzelają rocznie 360.000 dzików. Matury z matematyki z pewnością nie zdałeś, jeśli te dwie liczby dla ciebie są równe. Ponadto Dziki, NoNamie, w przeciwieństwie do kukurydzy, potrafią chodzić i policzyć się ich co do jednego nie da
 • fg 2018-08-11 07:27:21
  bio- asekuracja po niemiecku -dedykacja dla najwiekszego konia trojanskiego polskiej hodowli -pe,js-aka
  ,,Rapsjagd 2018 " na you tube
 • And 2018-08-10 21:35:01
  Polin pozdro dla kumatych.Szalom.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.4.91
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.