Ok. 90 rolników ze związku "Solidarni" spotkało się z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Producenci drobiu i świń wręczyli ministrowi świnię i kilka piskląt na znak protestu przeciwko niskim cenom skupu trzody chlewnej i drobiu.

Szef rolniczej organizacji Marian Zagórny zwrócił uwagę, że ceny skupu żywca wieprzowego nie pokrywają kosztów produkcji.

Hodowcy uważają, że do kraju napływa duży - jak podkreślają - "nielegalny" import mięsa z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Nie popierają ponadto wielkoprzemysłowych ferm trzody, które w ich opinii zatruwają środowisko.

Sawicki przypomniał, że resort rolnictwa niedawno podpisał memorandum ze stroną rosyjską, które otwiera tamten rynek na polskie mięso.

"Jednak po dwóch latach nieobecności naszych zakładów na tym rynku odbudowanie na nich utraconej pozycji nie jest proste" - podkreślił szef resortu.

Marek Sawicki przedstawił działania jakie podjęto w resorcie po objęciu przez niego funkcji ministra i podkreślił, że ukierunkowane są one na osiągnięcie 3. głównych celów, jakie postawił sobie przy obejmowaniu stanowiska ministra.

Są to;
• Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych;
• Doprowadzenie do otwarcia rynków wschodnich;
• Aktywne udział w kształtowaniu zmian WPR.

Minister zaznaczył, że efekty podejmowanych prac nie będą natychmiastowe. Jako przykład podał podpisanie dwóch porozumień z Rosją, które odblokowany w znacznej części eksport. Jednak po dwóch latach nieobecności naszych zakładów na tym rynku odbudowanie na nich utraconej pozycji nie jest proste.
Rozmawiając z rolnikami szef resortu powiedział, że trudno będzie nam wygrać konkurencję z producentami trzody chlewnej innych krajów UE bez organizowania się rolników w silne grupy, czy spółdzielnie. „ W Danii, 90% rynku trzody chlewnej, znajduje się w ręku jednej chłopskiej spółdzielni i dlatego dla tamtych rolników nie tak istotna jest cena skupu, jak dla naszych. Ważniejszy jest zysk spółdzielni na koniec roku i uzyskiwane z tego tytułu przez producentów środki. W ten sposób rolnicy duńscy czerpią korzyści nie tylko z produkcji, ale i z obrotu” – podkreślił minister.
Minister M. Sawicki powiedział, że w resorcie przygotowywane są obecnie nowe rozwiązania prawne, które będą zapewniały większe wsparcie rolnikom organizującym się w grupy producenckie. Zapewnił, także możliwość współpracy i wsparcia grup rolników proponujących konkretne rozwiązania problemów, podkreślając jednak, że muszą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i WPR. „ Nie możemy wprowadzać koncesji i cen gwarantowanych. One były stosowane w poprzednim systemie” – zaznaczył szef resortu rolnictwa.


Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!