Korzyści z wyższego współczynnika zapłodnień to jednak nie tylko więcej uzyskanych zwierząt do sprzedaży, lecz także: bardziej racjonalne wykorzystanie nasienia knura, szczególnie gdy pochodzi ono z zakupu, oraz dobra organizacja produkcji w chlewni pozwalająca na przygotowanie pełnych grup porodowych loch, które będą rodziły w skoncentrowanych terminach, dzięki czemu lepiej wykonany zostanie harmonogram pracy w chlewni i zmniejszy się liczba nieprodukcyjnych dni każdej lochy w ciągu roku.

Konieczność powtarzania inseminacji w następnym cyklu to również kolejne jałowe dni lochy, które muszą upłynąć do wystąpienia następnej owulacji, zwiększając koszty utrzymania samicy. Często może to też prowadzić do niewykorzystania jej potencjału genetycznego i przedwczesnego wybrakowania lochy ze stada.

O tym, jak wiele jest do poprawy w krajowych stadach w zakresie skuteczności przeprowadzanej inseminacji, mówią dane przedstawione w „Strategii odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej” z 2013 r. Szeroki dokument o szansach, zagrożeniach i perspektywach branży produkcji trzody chlewnej został opracowany przez znakomitych ekspertów rynku trzody chlewnej. Według informacji zebranych w „Strategii” w 2012 r. w analizowanych krajowych stadach skuteczność inseminacji wyniosła średnio 73 proc., co oznaczało częstotliwość oprosień w stadzie na poziomie zaledwie 1,83. Przykładowo częstotliwość oproszeń stada w Niemczech w tym czasie wynosiła 2,3, w Danii 2,25, a średnia UE była na poziomie 2,28. Są to znaczące różnice, które świadczą o niskiej konkurencyjności polskich producentów świń na europejskim rynku prosiąt.

Jednym z elementów prowadzących do poprawy tych wyników produkcyjnych jest dobra obserwacja loch w sektorze krycia, podejmowanie trafnych decyzji co do terminu inseminacji i odpowiednia organizacja pracy.

WCZESNA, WŁAŚCIWA I PÓŹNA RUJA

Cykl płciowy świni trwa 21 dni, ale najczęściej występujące wahania mieszczą się w przedziale 18-24 dni. Po odłączeniu prosiąt ruja u 85 proc. loch występuje w ciągu 5-7 dni. Dlatego najczęściej odsadzenia w gospodarstwach mają miejsce w czwartki, dzięki czemu już w następnym cyklu produkcyjnym ruja będzie manifestowana u loch od poniedziałku do środy. W tym czasie powinna zostać przeprowadzona większość inseminacji w grupie loch.