Marsz afrykańskiego pomoru świń na zachód budzi coraz większe obawy lokalnych społeczności, zwłaszcza w regionach o dużej koncentracji produkcji trzody chlewnej. Nic dziwnego zatem, że rolnicy oczekują konkretnych rozwiązań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się epizootii afrykańskiego pomoru świń na dalszy obszar kraju. W tym celu łódzcy działacze NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych zorganizowali w Grabicy (pow. piotrkowski) spotkanie producentów trzody chlewnej z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za kontrolę problemu ASF. Nie jest to pierwsze tego typu wydarzenie: analogiczne spotkanie odbyło się w połowie grudnia, wówczas jednak nikt z przedstawicieli zaproszonych resortów nie pojawił się w Grabicy. Spotkało się to wówczas z dużym rozczarowaniem zgromadzonych rolników.

>>>>> Czytaj więcej: Rolnicy z woj. łodzkiego: nie chcemy być królikiem doświadczalnym w walce z ASF

W piątkowym wydarzeniu udział wzięli między innymi Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Szweda – Lewandowski  - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Robert Telus, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Ciesielski – szef łódzkiego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Cezary Szadkowski – przewodniczący zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim, oraz Bronisław Węglewski – prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W spotkaniu udział wzięło kilkuset gości, głównie producentów trzody z powiatu piotrkowskiego i okolic.  

W pierwszej części spotkania ministrowie Romanowski i Szweda – Lewandowski podsumowali dotychczasowe działania resortów na rzecz powstrzymania epizootii pomoru, w tym ograniczenia populacji dzików. Jak wskazał minister Romanowski, skuteczna walka  z afrykańskim pomorem świń wymaga stworzenia odpowiedniego systemu prawnego, ale również przestrzegania zasad bioasekuracji oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt przez rolników. W tym celu wprowadzono „program bioasekuracji”, skrócono między innymi czas w którym rolnicy zobowiązani są zgłosić zmiany liczebności stada w biurach powiatowych ARiMR, a także wprowadzono obowiązek przygotowania spisu stanu zwierząt na koniec każdego roku. W ostatnim czasie stworzono również podstawy prawne do budowy na granicy białoruskiej i ukraińskiej „zapory” mającej na celu powstrzymanie migracji dzików.