Wysokość laktacji u lochy jest wypadkową wielu czynników. Ilość produkowanego mleka związana jest z genotypem zwierząt, ich wiekiem czy liczbą dotychczasowych wyproszeń. Dużą rolę odgrywa także kondycja zdrowotna macior oraz warunki środowiskowe panujące w chlewni. Na wysokości laktacji mogą odbić się również błędy organizacyjne popełniane przez hodowców. Jednak w dużej mierze ilość produkowanego przez lochy mleka zależy od tego, w jaki sposób maciory są żywione. Błędy popełniane w tym zakresie bardzo łatwo mogą skutkować spadkiem produkcji mleka, co w linii prostej prowadzi do pogorszenia tempa przyrostów prosiąt ssących, ich gorszej kondycji zdrowotnej, a także wyższego poziomu śmiertelności wśród osesków. Niskie pobranie mleka to także większe ryzyko wystąpienia komplikacji w okresie odsadzeniowym. Niewłaściwe żywienie odbić się może również na kondycji loch. Błędy popełniane w tym zakresie mogą skrócić okres użytkowania rozpłodowego maciory, a niekiedy bywają pośrednią przyczyną upadku lochy. Dlatego osiągnięcie zadowalających wyników odchowu prosiąt jest niemożliwe bez właściwego żywienia loch. W poprzednim numerze "Farmera" ze szczegółami opisane zostały zasady żywienia macior w fazie ciąży niskiej oraz konsekwencje błędów żywieniowych popełnianych w tym okresie. W niniejszej publikacji postaramy się przedstawić problematykę związaną z żywieniem loch w końcowym etapie ciąży oraz w fazie laktacji. To, jak żywimy maciory w tych okresach, w dużej mierze decyduje bowiem o tym, ile mleka wyprodukuje locha.

ZADBAJMY O APETYT LOCHY

Terminem "ciąża wysoka" określa się najczęściej czas pomiędzy 90. dniem od pokrycia a dniem porodu. W odróżnieniu od początkowej fazy ciąży, w okresie tym następuje intensywne wzrastanie płodów, co pociąga za sobą zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. O ile więc okres niskiej ciąży charakteryzuje się relatywnie "skąpą" dawką pokarmową, to w ostatnich tygodniach ciąży żywienie, choć wciąż racjonowane, musi być obfite. Przyjmuje się, że od 90. dnia ciąży locha powinna dziennie pobierać ok. 3-3,2 kg paszy.