Celem prawidłowego żywienia loszek w okresie wychowu jest uzyskanie dobrze rozwiniętych, zdrowych samic do remontu stada. Układy, narządy, gruczoły wydzielania wewnętrznego loszek rozwijają się z wiekiem i wzrostem masy, co pośrednio określa optymalny wiek, masa ciała, i grubość słoniny grzbietowej (P2) czyli dojrzałość rozpłodowa w fazie krycia.

Błędem jest żywienie loszek paszą dla świń przeznaczonych dla tuczników. Nie wolno też wybierać młodych samic na przyszłe matki z grupy tuczników.

Intensywność karmienia loszek hodowlanych powinna być o ok. 15 proc. niższa niż tuczników. Żywienie loszek mieszanką dla tuczników powoduje ich nadmierne otłuszczenie. Przenosi się ono na okres ciąży, co następczo powoduje słabe pobieranie paszy w laktacji; tłuszcz gromadzony w tuszy lochy jest antagonistą apetytu.

Zapotrzebowanie loszek na większość składników pokarmowych, w tym na energię i białko, jest mniejsze niż tuczników, natomiast na składniki mineralne i witaminy większe. Zbilansowana mieszanka dla loszek powinna zawierać w 1 kg: Ca i P - 7,5 i 6,5 g.

Stosunek lizyny do metioniny z cystyną, treoniny i tryptofanu powinien wynosić jak 100:60:62:18. Bilansując dawkę pokarmową należy uwzględnić zapotrzebowanie loszek hodowlanych m.in. na cynk (100-150 mg/kg), biotynę (0,3-1,0 mg/kg), kwas foliowy (3-4 mg/kg), witaminę E (44 mg/kg), selen (0,3 mg/kg), ważnych dla procesów rozrodczych i ochrony ciąży.

Stosowanie pasz pełnoporcjowych o poziomie energii metabolicznej 12-12,5 MJ i 13-14 proc. białka strawnego w 1 kg zapewnia prawidłową jakość żywienia. W żywieniu loszek można stosować pasze objętościowe, np. zielonki, susze z roślin motylkowych, kiszonki, buraki, marchew, ale w ograniczonej ilości (łącznie dziennie nie więcej jak 1,5 kg/sztukę/dzień).

Aby zapewnić tempo wzrostu, które nie będzie ograniczało dojrzewania płciowego, selekcja wstępna loszek powinna zawierać wymóg osiągnięcia minimalnej masy ciała 85 kg w 140 dniu życia (średni przyrost życiowy = 600-610 g/dobę).

Do wieku 20 tyg. zaleca się intensywne żywienie (do woli). Umożliwia to wykorzystanie dużych, genetycznie uwarunkowanych możliwości wzrostu oraz zapobiega opóźnieniu dojrzewania płciowego.

Po przekroczeniu masy 85 kg zastosowanie żywienia umiarkowanego ma na celu wyhamowanie tempa wzrostu i zmniejszenie odkładania tłuszczu. W pierwszym i drugim cyklu owulacyjnym nie kryjemy loszek, gdyż liczba uwalnianych komórek jajowych bywa wówczas mniejsza niż w kolejnych cyklach; korzystnie jest kryć loszki w trzeciej rui.

Na dwa tygodnie przed planowanym kryciem stosujemy tzw. flushing (podkarmianie), np. energetyczny, białkowy lub mineralny, korzystnie wpływający na poziom owulacji, którego efekt jest wyraźniejszy, gdy stosujemy go po okresie ograniczonego żywienia.

Bezpośrednio po kryciu/inseminacji stosujemy skąpe żywienie (ok. 2 kg/szt./dzień), co zapobiega zwiększonemu zamieraniu zarodków u zapłodnionych samic. Podobał się artykuł? Podziel się!