Dla porównania, w poprzednich latach „POLSUS” na działania m.in. promujące wieprzowinę wydał (kwoty brutto):
- w 2010 r. 321 187,76 zł,
- w 2011 r. 1 082 517 zł,
- w 2012 r. 1 812 150 zł,
- w 2013 r. 3 406 764,19 zł,
- w 2014 r. 905 226 zł.

Do zadań zrealizowanych przez „POLSUS” w 2015 r. należały:

- kampania reklamowa przeprowadzona w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych pt. „Pogromcy mitów” – obejmowała przygotowanie i wyemitowanie serii minutowych spotów reklamowych, które zgodnie z zaproponowaną kreacją „POGROMCY MITÓW”- w sposób zabawny i inteligentny weryfikowały powszechnie krążące mity na temat mięsa wieprzowego. Koszt tego działania zamknął się w 1 492 250 zł brutto.

- konferencja pt. „Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF” – spotkanie zorganizowane z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów w zakresie ASF (afrykańskiego pomoru świń). Konferencji towarzyszyło spotkanie zespołu ekspertów, które umożliwiło dyskusję i wymianę poglądów w wąskim gronie specjalistów. Praca grupy ekspertów-doradców, zaowocowała przygotowaniem propozycji projektu planu zwalczania ASF w Polsce, który mógłby wspomóc działania GIW. Koszt tego zadania wyniósł 149 940 zł brutto.

- "Promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw w 2015 r.” – działanie w tym zakresie oznaczało udział PZHiPTCh ”POLSUS” podczas targów i wystaw regionalnych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym organizacji ekspozycji trzodowych. Promocja tego typu zamknęła się na poziomie 816 270 zł brutto.

- „Upowszechnianie wyników o aktualnej wartości dietetycznej wieprzowiny” - upowszechnianie najnowszych wyników badań na temat walorów odżywczych i dietetycznych mięsa wieprzowego i dotarcie z nimi do szerokiego grona odbiorców (konsumentów, branży rolno-spożywczej, gastronomicznej, sieci HoReCa, lekarzy, dietetyków, nauczycieli akademickich i studentów, nauczycieli i uczniów szkół gastronomicznych, trenerów fitness, blogerów i prasy opiniotwórczej). Koszt tego działania zamknął się w kwocie 449 820 zł.