W Holandii, Niemczech czy Danii spora część rolników opiera swoje sekcje loch o tego typu urządzenia. Z kolei firmy wyposażeniowe co roku prezentują nowe udogodnienia instalowane w stacjach paszowych.

Należy pamiętać, że dzisiejsze stacje to są już całkiem inne urządzenia niż te sprzed 10 lat. Są zaawansowane, ale jednocześnie proste w swoim działaniu, a intuicyjne programy komputerowe pomagają sprawnie zarządzać stadem bez niepotrzebnych strat. Dlatego warto im się przyjrzeć dokładniej.

INDYWIDUALNE ŻYWIENIE TO DOKŁADNE ZAPOTRZEBOWANIE NA PASZĘ

Stacje paszowe w grupowym systemie utrzymania loch zapewniają bardziej dopasowane żywienie do potrzeb pokarmowych zwierzęcia. Locha korzystając z automatycznej stacji paszowej, posiada specjalny transponder (elektryczny kolczyk), który jest odczytywany przez fotokomórkę przy wejściu do stacji. Wejście za nią jest zamykane, a pozostałe lochy nie mogą się dostać do środka. Odblokowanie bramki następuje z niewielkim opóźnieniem, po tym jak locha opuści stację. Na podstawie indywidualnego numeru komputer paszowy rozpoznaje fazę cyklu, w jakim locha się znajduje. W stacjach paszowych mamy możliwość zaprogramowania nawet do 20 różnych krzywych żywienia. To oznacza, że w ciągu doby otrzyma taką ilość paszy, która jest odpowiednia dla jej stanu fizjologicznego, potrzeb organizmu i rozwijających się płodów. Dzienna dawka pokarmowa jest zadawana w kilku odpasach. W korycie jest montowany dozownik wody. Dzięki temu zwierzę samo ustala sobie konsystencję paszy, jaką chce pobrać. W dodatku zwiększa to przepustowość przechodzenia przez stację, ponieważ pasza papkowata jest szybciej zjadana. Dozownik umieszczony przy korycie stanowi jedynie uzupełnienie wody, pozostałe poidła są normalnie umieszczone na terenie kojca, w strefie aktywności (jedno poidło na 10-12 loch). Stacje charakteryzują się dzisiaj wysoką dokładnością dozowania paszy, nawet do 98 proc. przewidzianej dawki na dzień. Można jednoznacznie powiedzieć, że precyzyjne gospodarowanie paszą oznacza ograniczenie jej strat i lepsze wykorzystanie.