Ostatnio wiele się mówi o systemie identyfikacji i pochodzenia mięsa w związku z nowymi wymaganiami jakie nakłada na producentów rozporządzenie unijne, które weszło w życie w kwietniu 2015 roku. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. szczegółowo określa zasady wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu.

Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI zwraca uwagę, że - jest to szczególnie ważne narzędzie w handlu międzynarodowym. Brak odpowiedniego systemu identyfikacji i śledzenia może spowodować utratę dostępu do niektórych rynków, a tym samym konkurencyjności. W ostatnim czasie zaobserwowano bowiem wśród mieszkańców Unii Europejskiej znaczący wzrost poziomu świadomości konsumenckiej.

Większość nabywców dąży do uzyskania pełnej informacji, która pozwala na dokonanie najlepszego i najbardziej świadomego wyboru produktu. 

- Z kolei, Unia zmierza do zapewnienia wysokich standardów w zakresie informowania nabywców przez producentów o oferowanych wyrobach; szczególnie ważne są zaś kwestie związane z udzielaniem informacji na temat produktów spożywczych. UPEMI jako organizacja branżowa popiera takie rozwiązanie, a przykładem takiego systemu pełnej identyfikowalności mięsa, a także wyrobów mięsnych jest System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. Produkty opatrzone tym znakiem posiadają stałą, powtarzalną i wysoką jakość. Jednym z wymagań systemu jest także pełna transparentność i identyfikowalność produkcji od gospodarstwa hodowlanego aż po półkę sklepową. Mięso wieprzowe zarówno kulinarne jak i to wykorzystywane do produkcji wędlin certyfikowane znakiem QAFP pochodzi wyłącznie z polskich gospodarstw – wyjaśnia prezes Różański.

Dodaje jednocześnie, że - cały czas promujemy system i zachęcamy,  rolników by przyłączali się do niego, obserwując bowiem sytuację na rynku krajowym i zagranicznym  uważamy, że systemy jakości są przyszłością dla hodowców. Surowiec certyfikowany dla producentów oznacza  stałą, gwarantowaną i powtarzalną jakość, co przekłada się na lepsze produkty oferowane konsumentom. Dla hodowców, którzy obserwują uważnie rynek i trendy  produkcji spożywczej idącej w kierunku certyfikacji i gwarantowania pewnej jakości produktów, oznacza to lepszą, atrakcyjniejszą cenę uzyskaną za surowiec  od kupującego. Musimy jednak pamiętać, że Polska jest dopiero na początku tej drogi i zarówno producenci jak i klienci muszą jeszcze przekonać się do systemów jakości.