Skład mikroflory przewodu pokarmowego jest niezwykle zróżnicowany. Zasiedlają go zarówno drobnoustroje pożyteczne, takie jak bakterie kwasu mlekowego, czy drożdze, jak i mikroorganizmy potencjalnie patogenne, takie jak pałeczki E. Coli czy Clostridium. Organizm funkcjonuje prawidłowo, dopóki równowaga pomiędzy drobnoustrojami symbiotycznymi, a patogennymi jest zachowana. Niestety, w skutek sytuacji stresowych, może nastąpić zaburzenie równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego, i nadmierny rozwój populacji szkodliwych drobnoustrojów.

Najczęściej dzieje się tak w skutek stresu wywołanego w czasie odzadzania prosiąt, i łączenia miotów. Rozwoju patogennych mikroorganizmów sprzyja także niekorzystny mikroklimat pomieszczeń (nieodpowiednia temperatura, niedostateczna wentylacja), a także niewłaściwe żywienie. Jak wiadomo, nadmierne zasiedlenie układu pokarmowego przez szkodliwe drobnoustroje niesie ze sobą poważne konsekwencje. Aby ich uniknąć, w skład mieszanki paszowej, warto włączyć preparaty probiotyczne.

Probiotyki, są to preparaty zawierające żywe, wyselekcjonowane szczepy bakterii i drożdży. Najczęściej stosowane są bakterie kwasu mlekowego z grup Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, a także drożdże ze szczepu Sacharomyces Cerevisiae.

Działanie wymienionych drobnoustrojów zachodzi na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim, wypierają one z przewodu pokarmowego mikroorganizmy szkodliwe, ograniczając ich populacje. Syntetyzowany przez bakterie kwas mlekowy, obniża także pH treści przewodu pokarmowego, stwarzając gorsze warunki rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, wrażliwych na zakwaszenie.

Dodatkowo, mikroorganizmu zawarte w preparatach probiotycznych, posiadają zdolność syntezy selektywnie działających antybiotyków, takich jak acidofilina, laktobacilina czy lactalina. Substancje te są toksyczne dla niektórych patogennych drobnoustrojów, nie niszczą natomiast bakterii pożytecznych. Do innych korzystnych właściwości probiotyków, z pewnością należy zaliczyć syntezę niektórych witamin, enzymów a także pozytywny wpływ na układ immunologiczny.

Probiotyki znajdują szerokie zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej. Najlepsze efekty osiąga się stosując probiotyk jako dodatek w mieszance paszowej dla prosiąt i warchlaków. Wynika to oczywiście z faktu, iż młode osobniki są najbardziej narażone na infekcje bakteryjne. Układ immunologiczny prosiąt rozwija się dopiero w 4-5 tygodniu życia, jedyną ochroną są, więc przeciwciała pobrane wraz z siarą i mlekiem.