Probiotyki definiowane są najczęściej jako żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza. W produkcji zwierzęcej wprowadzenie w roku 2006 w krajach Unii Europejskiej całkowitego zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wpłynęło na zainteresowanie probiotykami jako dodatkami, które mogą skutecznie wpływać na stabilizację mikroflory jelitowej. W ostatnich 15 latach zainteresowanie na świecie probiotykami jest coraz większe. Na wykresie przedstawiono, jak kształtowała się w latach 1999-2010 liczba publikacji dotyczących probiotyków. Rezultatem licznych prac było opracowanie nowych preparatów probiotycznych oraz sprawdzenie ich skuteczności w profilaktyce oraz terapii ludzi i zwierząt.

Efektywne działanie możliwe jest dzięki specyficznym właściwościom znajdujących się w preparacie probiotycznym mikroorganizmów, których zadaniem jest:

- przywracanie i zachowywanie naturalnej równowagi mikroflory przewodu pokarmowego,

- wspomaganie fizjologicznych funkcji układu pokarmowego związanych z trawieniem i wchłanianiem substancji odżywczych,

- wzmacnianie systemu immunologicznego,

- ochrona przewodu pokarmowego przed zakażeniami.

Mikroorganizmy probiotyczne posiadają zdolność kolonizacji ścian jelit, przez co znacznie zmniejszają możliwości zasiedlania w układzie pokarmowym bakterii patogennych. Jednocześnie wytwarzają one metabolity, takie jak np. kwas mlekowy, oraz bakteriocyny posiadające działanie przeciwbakteryjne. Mikroorganizmy probiotyczne mają nie tylko zdolność do syntezy witamin z grupy B, witaminy K oraz enzymów trawiennych, ale także wpływają na obniżanie pH treści jelit, poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów. Znana jest istotna rola mikroorganizmów w stymulacji funkcjonowania układu immunologicznego w zakresie odporności specyficznej i niespecyficznej.

UKŁAD POKARMOWY ŚWINI

Świnie są zwierzętami wszystkożernymi, posiadającymi układ trawienny składający się z jamy gębowej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, okrężnicy zwanej dawniej jelitem grubym oraz odbytu. Trawienie i wchłanianie składników pokarmowych odbywa się w jelicie cienkim. Okrężnica jest odpowiedzialna za zagęszczanie niestrawionej treści pokarmowej poprzez wchłanianie wody wraz ze znajdującymi się w niej elektrolitami. W końcowych odcinkach układu pokarmowego, głównie w jelicie ślepym, zachodzą procesy fermentacji bakteryjnej, w wyniku której produkowane są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykorzystywane jako źródło energii.