W poprzednim numerze "Farmera" omawialiśmy, jak ważna jest jednorodna wymiana loch w stadzie, systematyczne brakowanie, wyrównana struktura stada i poszczególnych grup loch pod względem wieku, a także świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą starzejące się stado podstawowe. Dzięki temu w końcowym efekcie można utrzymać równą i optymalną produkcję prosiąt w całym stadzie. Tym razem zwracamy uwagę na to, by nie przedobrzyć i nie ulec modzie na zbyt intensywną wymianę samic w grupach. Bardzo młode grupy porodowe nie są bowiem gwarancją wysokich wyników produkcyjnych. Dla przypomnienia dołączamy wykres obrazujący wyrównanie struktury wiekowej w stadzie, która powinna być też stosowana w każdej grupie porodowej.

ASPEKT ZDROWOTNY

Różne problemy z nierównościami w grupie porodowej przekładają się na wyniki użytkowości rozpłodowej stada w odmienny sposób - w zależności od ogólnego wieku danej grupy. Sporo trudności przysparzają producentom loszki wprowadzane do rozrodu. Trzeba o nie szczególnie zadbać, jak pisaliśmy w poprzednich wydaniach "Farmera" - począwszy od zbudowania odporności ich organizmów, poprzez kwarantannę i aklimatyzację, wprowadzenie do rozrodu w odpowiednim momencie pod względem przygotowania żywieniowego, zbudowania odpowiedniej masy ciała, jak i osiągnięcia przez nie właściwego do rozrodu wieku.

Ich nadmierny udział w danej grupie może pogarszać ogólne wyniki rozrodu w danych cyklach produkcyjnych, wpływać niekorzystnie na płodność czy nawet zdrowotność prosiąt. W intensywnej produkcji wysoki poziom brakowania to jedno z głównych zaleceń. Dla przypomnienia - firmy hodowlane rekomendują utrzymanie brakowania na poziomie od 40 do nawet 50 proc. w ciągu roku. Jednak warto pamiętać, że sama wymiana loch nie zbuduje nam wyników. Według badań brytyjskich i niemieckich uczonych, optymalny udział pierwiastek w całym stadzie, jak i poszczególnych grupach porodowych powinien wynosić od 20 do 23 proc. W ich przypadku już nawet niewielkie przekroczenie tego poziomu wiązało się ze znaczącym obniżeniem wyników w stadzie.