Łączna produkcja świń w krajach UE-27 w tym roku wyniesie ok. 258,5 mln sztuk i wzrośnie o 1,6 proc. w stosunku do 2010 roku. W pierwszym kwartale 2012 r. produkcja tych zwierząt w Unii ukształtuje się na poziomie 64,8 mln sztuk (wzrost o 0,3 proc.), natomiast w drugim kwartale obniży się do 61,7 mln sztuk, czyli o 1,3 proc. - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, powołując się na dane Eurostatu.

Najwięcej trzody zostanie wyprodukowane w Niemczech. W 2011 r. produkcja świń w tym kraju wzrosła wobec 2010 r. o 2,6 proc. do ponad 47,2 mln sztuk. W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. eksperci szacują wzrost produkcji na poziomie 3 proc., natomiast w drugim kwartale - już tylko o 0,3 proc. W trzecim kwartale prognozowany jest wzrost na poziomie 0,2 proc., a w czwartym - o 0,6 proc. W całym 2012 roku produkcja tych zwierząt w Niemczech może zwiększyć się o 0,8 proc. do 47,6 mln sztuk.

Drugim co do wielkości producentem trzody chlewnej jest Hiszpania, która w tym roku dostarczy na rynek ok. 40,7 mln sztuk tych zwierząt, tj. o 2 proc. więcej niż w 2010 roku. W pierwszych dwóch kwartałach należy spodziewać zwiększenia produkcji odpowiednio o 3,9 proc. i 1,4 proc.

W Danii w 2011 r. produkcja świń szacowana jest na ok. 28,8 mln sztuk, czyli o 1,4 proc. więcej niż w poprzednim roku. W pierwszym kwartale 2012 r. produkcja tych zwierząt spadnie o 5,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. W drugim kwartale przyszłego roku spadek produkcji prawdopodobnie wyniesie 1 proc.

W ocenie analityków, Francja w tym roku wyprodukuje 25,5 mln sztuk świń, czyli o 1,2 proc. więcej niż w 2010 roku. W pierwszym kwartale 2012 r. produkcja wzrośnie o 2,3 proc., natomiast w drugim kwartale zwiększy się o 0,7 proc.

Holendrzy uzyskają w tym roku ok. 24,5 mln sztuk świń (o 0,5 proc. więcej niż w 2010 roku). W pierwszym i drugim kwartale tych zwierząt może być więcej - odpowiednio o 0,8 proc. oraz 3 proc.

Według Eurostatu, produkcja trzody w tym roku w Polsce obniży się o 0,3 proc. do ok. 19,7 mln sztuk. W pierwszym i drugim kwartale 2012 roku możliwe są spadki produkcji na poziomie odpowiednio 9,2 proc. oraz 10,1 proc.

W ocenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, powodem spadku pogłowia świń są wysokie ceny zbóż. Podobał się artykuł? Podziel się!