Już po raz dziewiąty producenci i hodowcy trzody chlewnej z woj. podlaskiego spotkali się w Brańsku. Inicjatorem i głównym organizatorem spotkania był lekarz weterynarii pracujący na tym terenie – Mirosław Spaliński.

W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów, a także przeprowadzili dyskusję o tym jak funkcjonować w obszarze zagrożenia jakim jest wirus afrykańskiego pomoru świń - ciągle aktywny w populacji dzików.

Zagadnienia dotyczące zwalczania ASF i bioasekuracji gospodarstw omówił Dariusz Filianowicz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku. Podkreślił jak duże znaczenie ma świadomość i wiedza rolników w zabezpieczaniu swoich zwierząt przed tą chorobą. Doktor wspomniał również o możliwości rozszerzenia przez Komisję Europejską strefy z ograniczeniami, czyli tzw. strefy czerwonej o kolejne gminy, czyli pozostałą część gminy Zabłudów w pow. białostockim oraz o gminy Hajnówka i Czyże w pow. hajnowskim. Przy tym zagadnieniu wielu rolników w rozmowach kuluarowych zwracało uwagę na brak planu ze strony ministerstwa rolnictwa w przypadku rozszerzenia stref i wsparcia dla funkcjonowania gospodarstw z tamtego terenu. Główny problem to zagwarantowanie odbioru tuczników przez zakłady mięsne, w przypadku zmiany granicy strefy z ograniczeniami.

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły również zdjęcia prezentowane prze lek. wet. Dariusza Filianowicza, dokładnie przedstawiające objawy kilniczene ASF u świń, które były diagnozowane w pierwszych ogniskach na terenie Podlasia.

Z kolei, do aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej odniósł się w trakcie wykładu Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. Zwrócił uwagę na pogłębiający się import prosiąt, który na koniec 2015 r. wyniósł aż 5,9 mln szt., a według duńskich prognoz na nasz rynek do 2024 r. będzie wjeżdżać na tucz ok. 12 mln prosiąt rocznie – tłumaczył.