Niemal 90% suchej masy krwi stanowi białko. Co ważne, jest to białko o doskonałym składzie, i wysokiej strawności. Bogate jest w aminokwasy egzogenne takie jak lizyna, metionina, cysteina czy tryptofan. Jak wiadomo, ilość tych aminokwasów w paszach roślinnych jest na ogół deficytowa, i musi być uzupełniana przy pomocy premiksów, bogatych, w aminokwasy syntetyczne.

Dodatkowo, w krwi występują immunoglobuliny, korzystnie wpływające na odporność młodych zwierząt. Krew jest również dobrym źródłem żelaza. Niestety, stosowanie świeżej krwi, choć dozwolone, wiąże się z wieloma trudnościami. Przede wszystkim, jako surowiec wysoce zakaźny, krew stanowi potencjalne źródło rozprzestrzeniania chorób. Przed podaniem, niezbędne jest, więc jej gotowanie, co wiąże się z wzrostem nakładów na energię i zwiększeniem pracochłonności.

Świeża krew bardzo szybko się psuje, nie nadaje się, więc do przechowywania dłuższego niż 24 godziny. Dodatkowo, stosowanie krwi, stwarza problemu z utrzymaniem higieny poideł czy karmideł. Zastosowanie krwi świeżej nie ma, więc praktycznego uzasadnienia.

Dużo lepsze właściwości paszowe posiadają produkty pochodzących z krwi. W praktyce, stosuje się mączki z krwi, suszoną plazmę krwi, oraz suszone krwinki. Wymienione produkty pochodzą najczęściej z krwi wieprzowej i drobiowej, otrzymywanej podczas uboju zwierząt rzeźnych.
Mączka z krwi powstaje w wyniku wysuszenia krwi świeżej.

Charakteryzuje się wysoką zawartością suchej masy (ok. 90%), z czego większość, bo około 75% stanowi białko. Skład białka jest niemal identyczny, jak w krwi surowej, jednak w wyniku działania wysokiej temperatury, jego strawność jest niższa. Z tego powodu, nie zaleca się stosowania mączki z krwi u prosiąt i warchlaków. W mieszankach dla tuczników, może stanowić do 6% składu mieszanki, białko pochodzące z mączki, powinno jednak stanowić nie więcej niż 25% całej zawartości białka w paszy.

Suszona plazma krwi, powstaje w wyniku odwirowania z krwi świeżej, elementów morfotycznych - krwinek. Charakteryzuje się nieco wyższą zawartością suchej masy (93-95%) i białka (78-80%), niż mączka z krwi. Skład aminokwasowy białka jest nieco mniej korzystny, niż w przypadku mączki, jednak jest to białko lepiej strawne. Dodatek suszonej plazmy zwiększa pobranie paszy i tempo przyrostów zwierząt.