Zmniejszenie krajowej podaży żywca wieprzowego sprawiło, że od maja br. ceny skupu trzody chlewnej rosły. Jednak ich wzrost był ograniczany niskim poziomem cen wieprzowiny na rynku unijnym. W sierpniu br., według danych GUS, za żywiec wieprzowy płacono przeciętnie 4,07 zł/kg tj. o 26 proc. więcej niż w maju, ale wciąż o ok. 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

We wrześniu ceny trzody nadal rosły. Według notowań ministerstwa rolnictwa, w połowie września średnio osiągnęły one 4,18 zł/kg, przekraczając poziom sprzed roku.

Niekorzystne relacje cen trzody chlewnej do cen zbóż utrzymujące się od jesieni 2006 r. skłoniły rolników do redukcji pogłowia świń. W lipcu br. stado trzody chlewnej w kraju (według danych GUS) liczyło 18,1 mln sztuk i było o 4 proc. mniejsze niż przed rokiem.

W wyniku wysokich cen zbóż po tegorocznych zbiorach, relacje cen nadal są niekorzystne dla producentów trzody. W związku z tym, w opinii ekspertów, należy się spodziewać dalszego spadku pogłowia trzody chlewnej, który utrzyma się przynajmniej do połowy 2008 r.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), produkcja wieprzowiny w drugiej połowie tego roku może wynieść 1.032 tys. ton tj. o 4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2006 r. Spadek produkcji utrzyma się prawdopodobnie do końca 2008 r.

Jak zauważają eksperci, wzrost cen wieprzowiny, przy ich spadku w UE, spowodował zmniejszenie konkurencyjności polskiej wieprzowiny. W efekcie po znacznym wzroście eksportu wieprzowiny, utrzymującym się od czerwca do maja br. notuje się jego spadek.

W pierwszym półroczu 2007 r. eksport wieprzowiny (żywca, mięsa, przetworów i tłuszczu) wyniósł 173 tys. ton, tj. był o 24 proc. wyższy niż w I połowie 2006 r. Ocenia się, że w II połowie 2007 r. eksport wieprzowiny może wynieść 160 - 170 tys. ton, czyli byłby o 13-15 proc. mniejszy niż rok wcześniej. W 2008 r. w związku z przewidywanym dalszym spadkiem krajowej podaży wieprzowiny, jej eksport może zmniejszyć się do ok. 270 tys. ton, co oznacza, że będzie o ok. 20 proc. mniejszy w porównaniu do przewidywanego na rok bieżący.

Jednocześnie braki w zaopatrzeniu krajowym będą uzupełniane tańszym mięsem z importu. Ocenia się, że w II połowie 2007 r. wyniesie on ok. 110 tys. ton i będzie o ok. 20 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wzrost importu spodziewany jest także w 2008 r. Według przewidywań ekspertów, w 2008 r. import może osiągnąć poziom 230 tys. ton, czyli o ok. 17 proc. wyższy niż w 2007 r.

Na skutek dużej podaży wieprzowiny nastąpiła obniżka cen detalicznych wieprzowiny, co spowodowało wzrost jej spożycia w 2006 r. do 41,4 kg na osobę, tj. o 2,4 kg w porównaniu do 2005 r. Według oceny IERiGŻ w 2007 r. spożycie wieprzowiny może wynieść 42 kg na mieszkańca. W 2008 r., w wyniku wyższych niż w 2007 r. cen detalicznych, konsumpcja tego mięsa może zmniejszyć się do 40 kg na osobę.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!