Ponad 270 podlaskich rolników zadeklarowało, że nie będą wdrażać obowiązującego od 29 kwietnia programu bioasekuracji, tzn. konkretnych zabezpieczeń w gospodarstwach, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Oznacza to rezygnację z hodowli trzody. Hodowane świnie będą ubite, hodowca dostanie za nie odszkodowanie.

Rzeczniczka wojewody podlaskiego Joanna Pilcicka poinformowała, że rozpoczęło się szacowanie wartości zwierząt, które mają być ubite. Szacowaniem zajmują się powiatowi lekarze weterynarii i będzie to podstawa do wydawania decyzji w sprawie odszkodowań. Rolnicy niezadowoleni z wysokości odszkodowań, od tych decyzji mogą się odwoływać do sądów rejonowych.

- Odszkodowanie przysługuje rolnikom za zwierzęta poddane ubojowi albo za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania - poinformowała Pilcicka.

Zaznaczyła, że odszkodowanie będzie ustalane na podstawie wartości rynkowej zwierzęcia. Odbywa się to według określonych zasad z udziałem również rzeczoznawców z list rzeczoznawców ustalonych przez wójtów i burmistrzów. Przy szacowaniu odszkodowań brane są m.in. pod uwagę masa zwierzęcia, wiek, kondycja, wartość hodowlana i użytkowa. Ważne są też np. dokumenty, jakie mają rolnicy na temat zakupu tych zwierząt.

- W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia. Zatem za ubój z nakazu służb weterynaryjnych odszkodowanie będzie wypłacane ze środków skarbu państwa - poinformowała Pilcicka. 11 mln zł na ten cel przekazało wojewodzie ministerstwo rolnictwa. Kwota jest określona w programie bioasekuracji.

Podlaskie to jedyny region w Polsce, gdzie dotychczas wystąpił wirus ASF. od lutego 2014 r. - gdy odnotowano pierwsze przypadki - potwierdzono go dotychczas u 111 dzików. Były też trzy ogniska tej choroby u świń.