Celem przyjętego rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia programu bioasekuracji jest wyeliminowanie ryzyka zawleczenia afrykańskiego pomoru świń do gospodarstw z terenów zagrożonych ASF, w których są utrzymywane świnie.

W przypadku wprowadzenia programu bioasekuracji na danym terenie, posiadacz zwierząt zagrożonych chorobą będzie miał czas na dostosowanie się do określonych wymagań. Może też złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań programu. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie mógł wydać decyzję o wybiciu lub uboju zwierząt w tym gospodarstwie. Rolnicy w takim przypadku mogą liczyć na odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta.

Program bioasekuracji dla producentów świń z terenów zagrożonych ASF oznacza kolejne wydatki. Niestety nie są to małe koszty.

W uzasadnieniu Programu eksperci IERiGŻ (marzec 2014r.) na podstawie danych z PIWet-PIB w Puławach oszacowali przykładowe koszty dostosowania gospodarstw o różnej skali produkcji, tak aby spełniały one wymogi Programu.

Do wyliczenia kosztów dla posiadaczy gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przyjęto następujące założenia:
1) Za koszty dostosowania do projektowanej regulacji przyjęto koszty:
a) wykonania ogrodzenia gospodarstwa - 120 zł netto za metr bieżący,
b) wyposażenia tego ogrodzenia w bramę i furtkę - odpowiednio 2 987 i 890 zł netto
c) wyposażenia gospodarstwa w maty do dezynfekcji - 1 500 zł netto.

Eksperci w swoim komentarzu zwracają uwagę, że posiadacze gospodarstw, w których jest utrzymywana trzoda chlewna w liczbie do 50 szt., nie dostosują gospodarstw do wymagań bioasekuracji, z uwagi na nieopłacalność ekonomiczną związaną z dużymi kosztami dostosowania oraz niewielkiej dochodowości tych gospodarstw.

Jak wyglądają pełne koszty wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach? Oto, szacunkowe wyliczenia w zależności od ilości utrzymywanych świń:

a) od 51 do 200 szt. - 33 263 zł brutto,
b) od 201 do 500 szt. - 37 288 zł brutto,
c) powyżej 501 szt. - 47 714 zł brutto;

Na obszarze objętym nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku ze
zwalczaniem ASF funkcjonowało (dane z I połowy 2014 r.):
a) 105 gospodarstw, w których utrzymuje się od 51 do 200 świń,
b) 12 gospodarstw, w których utrzymuje się od 201 do 500 świń,
c) 13 gospodarstw, w kt6rych utrzymuje się powyżej 500 świń.

Posiadacze większości największych gospodarstw, w których utrzymuje się powyżej 500 szt. trzody chlewnej, spełniają wymagania bioasekuracji, które zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia o programie bioasekuracji.

Podobał się artykuł? Podziel się!