Zarząd Krajowego Związku Producentów – Pracodawców Trzody Chlewnej przedstawił wnioski, i propozycje działań, mających na celu ograniczenie występowania przypadków afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju.

Zdaniem przedstawicieli związku, podstawowym działaniem mającym na celu zahamowanie szerzenia się choroby nie powinna być likwidacja produkcji trzody chlewnej na ścianie wschodniej. Takie działanie nie rozwiąże bowiem problemu. W strefie ochronnej i strefie objętej ograniczeniami należy natomiast do minimum ograniczyć liczbę małych, przyzagrodowych gospodarstw, a także zlikwidować wszystkie stada, w przypadku których nie są przestrzegane zasady bioasekuracji. Produkcja powinna być jednak utrzymana w  dużych, profesjonalnie zorganizowanych fermach, posiadających stosowne zabezpieczenia bioasekuracyjne.

Kolejny postulat związku, to zakaz prowadzenia uboju gospodarczego w strefach ASF, a także odłożenie do momentu rozwiązania problemu pomoru wejścia w życie ustawy o sprzedaży bezpośredniej.

W komunikacie związku czytamy także, że popiera on likwidację Polskiego Związku Łowieckiego, oraz zastąpienie go organizacją podległą Inspekcji Weterynaryjnej. Jako że działanie takie wymaga jednak czasu, KZP-PTCh proponuje inne rozwiązania nakładające na koła łowieckie wykonywanie nakazów Inspekcji Weterynaryjnej.

Związek wskazuje również na konieczność rozwiązania problemu utylizacji martwych zwierząt, tak by nie musiała być ona dokonywana w zakładach odległych o kilkaset kilometrów od ogniska choroby, a także na konieczność powołania międzyresortowego zespołu ds. skutków ASF.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!