Świnie charakteryzują się bardzo szybkim tempem wzrostu i efektywnym wykorzystaniem paszy. U prosiąt pod wpływem pobranej siary, a następnie mleka i pasz stałych następuje rozwój narządów i układów uczestniczących w trawieniu i wchłanianiu.

Siara najważniejsza

Skład siary jest unikalny i właściwy jedynie dla nowo narodzonych zwierząt danego gatunku. Przy niedojrzałości funkcjonalnej układu pokarmowego prosiąt siara wyrównuje defekty rozwojowe. Znajdują się w niej także przeciwciała, przede wszystkim klasy IgG, IgM, Iga, oraz inne składniki odpowiedzialne za stan odporności ogólnej i miejscowej, m.in. na poziomie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Siara w większym stopniu niż mleko stymuluje syntezę białek w jelicie, wątrobie, nerkach, śledzionie i w mięśniach, co w efekcie powoduje większy o 22 proc. wzrost masy przewodu pokarmowego niż ekwiwalent białkowy mleka. Wpływa ona na ilość, długość i rozwój kosmków jelitowych, co decyduje o powierzchni chłonnej jelit. Układ pokarmowy i jego funkcje doskonalą się stopniowo przede wszystkim pod wpływem siary, ale na jego rozwój wpływa też mleko matki i wprowadzana stopniowo pasza stała. Preparaty mlekozastępcze dostępne w sprzedaży z pewnością mogą być pomocne w odchowie prosiąt w sytuacjach, które tego wymagają, jak na przykład upadek lochy, zespół MMA, słaba mleczność lochy, liczne mioty. Mieszanki te nie są w pełni doskonałe. Używając ich, można pokryć potrzeby energetyczne i pokarmowe prosiąt, ale nie dostarczy się bardzo ważnych dla rozwoju i doskonalenia przewodu pokarmowego bioaktywnych peptydów.

Prosięta muszą pobrać siarę jak najszybciej po urodzeniu, gdyż jej skład szybko się zmienia. Zmniejsza się zawartość suchej masy oraz białka. Po 12 godzinach od oproszenia poziom przeciwciał maleje o ponad 75 proc., zmienia się również ich stosunek względem siebie.