Potencjał genetyczny knurów w dużej mierze decyduje o sukcesie w tuczu świń. Zwierzęta dziedziczą bowiem głównie w linii męskiej takie cechy, jak: tempo przyrostu, współczynnik wykorzystania paszy czy mięsność. Kondycja knurów wpływa jednak także na parametry rozrodu: w przypadku pozyskania nasienia o niskiej koncentracji lub słabej żywotności plemników trudno jest mówić o uzyskaniu zadowalającej liczebności miotów. Na jakość nasienia wpływa naturalnie wiele czynników, jednym z nich jest z pewnością żywienie samców - reproduktorów. Błędy popełnione w tym zakresie nie tylko skutkują kiepską jakością nasienia, ale również krótkim okresem użytkowania knurów. Najczęściej wynika on z nadmiernego otłuszczenia samców. Warto zastanowić się zatem, w jaki sposób żywić knury, aby możliwie jak najdłużej pozyskiwać nasienie doskonałej jakości.

CZEGO POTRZEBUJĄ KNURY?

Knury wykazują dość podobne potrzeby pokarmowe, jak lochy w początkowej fazie ciąży. Stąd też w gospodarstwach prowadzących towarową produkcję prosiąt lub produkcję tuczników w cyklu zamkniętym najczęściej nie stosuje się odrębnej mieszanki dla tej grupy świń, tylko podaje się im paszę typu LP. Warto jednak zastanowić się nad tym, jakie są zasady optymalnego żywienia knurów.

Krajowe "Normy żywienia świń" (Jabłonna 2014) dzielą okres żywienia knurów na dwie fazy: pierwsza z nich to okres odchowu - do osiągnięcia przez zwierzęta wieku 5-6 miesięcy. Później następuje okres użytkowania rozpłodowego sięgający przeciętnie do 3-3,5 roku. Faza odchowu to okres relatywnie intensywnego żywienia, dzięki czemu pod koniec tego czasu możliwa jest ocena samców pod kątem potencjału wzrostowego, umięśnienia i budowy ciała. W zależności od potencjału wzrostowego zwierząt na tym etapie powinno się stosować pasze o koncentracji energii na poziomie 12,8-13,4 MJ/kg. Równie ważne jest właściwe zaopatrzenie młodych samców w białko: pasza dla knurków powinna zawierać od 175 do 190 g białka w kilogramie paszy.

Po zakwalifikowaniu samców do dalszego użytkowania rozpłodowego intensywność ich żywienia ulega ograniczeniu. Wiąże się to ze wzrostem tendencji samców do otłuszczania, które mogłoby wykluczyć je z dalszego użytkowania: wzrost masy nie tylko osłabia popęd płciowy samców, pogarsza również ich kondycje. Stąd też pasza dla knurów stadnych powinna się cechować niższą koncentracją energii: zaleca się, by nie przekraczała ona wartości 12,5-12,6 MJ /kg.