Kulawizny zwierząt należą do grupy chorób generujących poważne straty zarówno w chowie towarowym, jak i użytkowaniu rozpłodowym świń. U świń stada podstawowego tego typu zaburzenia są jedną z głównych przyczyn brakowania loch ze stada. U zwierząt rzeźnych kulawizny prowadzą do znacznego pogorszenia parametrów wzrostu.

Za główne przyczyny kulawizn u świń uznaje się:

  • steochondrozę - dotyczącą głównie starszych zwierząt oraz zwierząt stada podstawowego,
  • zaburzenia w obrębie racicy - również dotyczące zwierząt starszych (chociaż nie zawsze),
  • czynniki bakteryjne, które atakują właściwie wszystkie g rupy wiekowe świń na fermie.

 

OSTEOCHONDROZA OC

Osteochondroza (słabość nóg) jest jedną z głównych przyczyn kulawizny u zwierząt stada podstawowego. Wynika z nieprawidłowej funkcji chrząstki stawowej i tzw. płytki wzrostowej (nasadowej) kości. Płytka wzrostu kości odpowiedzialna jest za wzrost kości zarówno na długość, jak i na szerokość (obwód). Dokładny mechanizm powstawania osteochondrozy nie jest znany. Przyjmuje się, że choroba rozwija się w wyniku nadmiernego nacisku (ciężaru) lub szeroko rozumianego stresu na szybko rosnącą kość w miejscu jej wzrostu. Czynniki te prowadzą do znacznego zmniejszenia zaopatrywania chrząstki w tlen, co z kolei prowadzi do degeneracji komórek chrzęstnych oraz zmiany konsystencji samej chrząstki - prekursora przyszłej kości. Zmiany patologiczne rozwijające się w chrząstce wzrostowej mają, niestety, charakter postępujący i nieodwracalny. Uszkodzona chrząstka zostaje niejako zastąpiona inną strukturą w postaci tkanki włóknistej o kompletnie innych, znacznie gorszych "parametrach technicznych". Uszkodzenie płytki wzrostu kości prowadzi do jej skrócenia oraz wyginania się kości długich. Chrząstki stawowe mają tendencję do pękania i tworzenia się w ich obrębie szczelin, a nasady kości są na tyle słabe, że często dochodzi do ich oddzielenia od reszty kości. Oddzielenie się nasady kości od jej trzonu nazywane jest OCD (osteochondrosis dissecans) - martwicą oddzielającą kości, która prowadzi do ekstremalnego bólu i unieruchomienia zwierzęcia.

Interesujący jest fakt, że OC może być obserwowana już u dwumiesięcznych, szybko rosnących świń, natomiast nie jest obserwowana u dzików, które potrzebują aż 2 lat do osiągnięcia dojrzałości. Obserwacja tej prawidłowości może wskazywać na podejrzenie, że OC jest...

Cały artykuł w najnowszym lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

 

Podobał się artykuł? Podziel się!