Wszyscy pracownicy gospodarstwa, którzy obsługują zwierzęta powinni znać program profilaktyczny jaki jest prowadzony w chlewni. Warto, aby na każdym kroku były wywieszone krótkie instrukcje określające postępowanie ze zwierzętami w poszczególnych grupach technologicznych, zarówno w ramach realizowanej w stadzie profilaktyki, jak i interwencji w nagłych przypadkach. Przydatne okażą się również telefony do zootechnika lub weterynarza opiekującego się gospodarstwem. Łatwy dostęp do tych informacji jest szczególnie ważny dla osób które np. mają dyżur w nocy na porodówce.

Dzięki temu każdy pracownik może zareagować odpowiednio do danej sytuacji, jak też utrwalić wszystkie informacje.

Szczególnie ważne jest to w przypadku prowadzenia sekcji rozrodu. Na każdej komorze porodówki powinna być umieszczona karta z pełnym wykazem loch obecnych w komorze. Zazwyczaj są na niej zapisane informacje o urodzonym miocie oraz terminarz zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych, z zaznaczeniem, które z nich już zostały wykonane, a które będą dopiero wykonywane i w jakim terminie.

Często lochy na wykazie są oznaczane przez osoby obsługujące stado, różnymi kolorami.

Brak danych

W przykładzie widocznym na zdjęciu kolor zielony oznacza, że dana locha miała jakiś problem - mógł to być np. trudny poród, lub że urodziła mało liczny miot. Jest to wyraźny sygnał dla pracowników, aby zwrócić na taką samicę szczególną uwagę, nie tylko podczas jej pobytu na porodówce ale też przy kolejnej inseminacji i porodzie.

Dalej widzimy kolor żółty. W tym przypadku to oznacza, że od tych właśnie samic będą wybierane loszki na remont stada.

Warto pamiętać o tym, że takie informacje powinny być na bieżąco wprowadzane do systemu komputerowego. Pozwoli to przeanalizować wyniki stada w danej sekcji technologicznej w ciągu roku, zauważyć problemy produkcyjne, które później będzie można rozwiązać.

Podobał się artykuł? Podziel się!