Mykoplazmowe zapalenie płuc obserwowane jest najczęściej u prosiąt pod koniec ich odchowu głównym czynnikiem jest jedna z najmniejszych znanych bakterii czyli Mycoplasma hyopnemoniae (Mhp).

Objawy kliniczne u prosiąt to suchy kaszel (trwający czasami nawet do końca tuczu), ciężki oddech oraz zmiany patologiczne w płucach. Główna droga rozprzestrzeniania się choroby odbywa się na drodze locha – prosię. Młode po odsadzeniu od lochy łączone w nowe grupy zarażają kolejne zwierzęta.

Straty związane z występowaniem tego rodzaju zakażeń dotyczą obniżonych dziennych przyrostów, zwiększonego zużycia paszy, zwiększonej zachorowalności i śmiertelności zwierząt. Szacuje się, że przyrost dzienny może ulec obniżeniu od 2,8 proc. do nawet 44 proc.

Przez ostatnie lata powstało wiele programów dotyczących szczepienia stad przeciwko Mhp, które są polecane jako przynoszące bardzo dobre efekty. Jednak w praktyce nie ma uniwersalnego momentu szczepienia świń przeciwko Mhp, które proponują ewentualne programy.
Dlatego w celu ustalenia optymalnego postepowania trzeba określić termin i wiek zwierząt na których immunizacja będzie wykonywana pod kątem sytuacji w danym stadzie.

Lekarz weterynarii powinien przeanalizować, bardzo dokładnie sytuację zdrowotną w danym stadzie i występowanie dodatkowych patogenów. Analiza powinna być wykonywana pod kątem każdej grupy wiekowej świń.

Bardzo cenną informacją, która uzupełni naszą wiedzę będą wyniki badań serologicznych świń wykonane również dla każdej grupy wiekowej. Pozwoli to dokładniej wskazać optymalny moment rozpoczęcia szczepień.

Nie tylko rola lekarza weterynarii jest decydująca o powodzeniu walki z chorobą. Również producent świń może przyczynić się do sukcesu i korzyści płynących z prowadzonych szczepień.

Równolegle z prowadzonymi szczepieniami przeciwko Mhp powinniśmy zwrócić uwagę, aby świnie w okresie szczepień miały jak najlepsze warunki chowu. W szerokim znaczeniu tego słowa. Mowa tu o stworzeniu jak najlepszych warunków otoczenia, żywieniowych a także obniżając poziom stresu, co będzie skutkować lepszą reaktywnością układu immunologicznego szczepionych zwierząt. Tym samym możemy liczyć na wyższa skuteczność immunizacji.

REKOMENDOWANE PROGRAMY SZCZEPIENIA

    Szczepienie wczesne prosiąt < 4 tyg. życia (zamknięty cykl produkcji)
    Immunizacja późna (4-10 tyg. świnie – warchlakarnia, początek tuczu) i 3 –fermowy system chowu
    Szczepienie loch przed porodem (obniżanie siewstwa i ochrona prosiąt przez przeciwciała bierne) w cyklu zamkniętym i 3-fermowym systemie chowu.
    Uodparnianie loszek pochodzących z populacji wolnych od Mhp lub z ferm o niskim poziomie zakażenia (w celu utrzymania stabilności immunologicznej stada przyjmującego).

Podobał się artykuł? Podziel się!