Program odbudowy pogłowia świń jest w trakcie przygotowań w poszczególnych departamentach MRiRW. Wszystkie wytyczne do tego programu były przygotowane przez Zespół ekspertów utworzony przy ministrze rolnictwa.

Podczas Targów Ferma w Łodzi eksperci związani z produkcją, hodowlą świń, a także z przetwórstwem i handlem wieprzowiną dyskutowali nad wytycznymi programu, które zostały ustalone na ostatnim zebraniu Zespołu 14 lutego br.

Wśród wielu wątpliwości, które krążą wokół opracowanego programu, podczas dyskusji w Łodzi dr Tomasz Schwarz  z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił bardzo ważną uwagę, która może przeszkodzić w praktycznym wdrożeniu programu w przyszłości. Bo nawet jeżeli program zostanie zaakceptowany i wpisany do PROW 2014-2020 na poziomie krajowym, to pozostaje jeszcze kwestia, czy na realizację naszych planów wyrazi zgodę Komisja Europejska.

Według dr Schwarza - patrząc wstecz na wszystkie programy pomocowe UE, to produkcja i hodowla świń nie była wcześniej wspierana. Jeżeli ktoś chciał wybudować nową chlewnię, to tylko pod warunkiem przeniesienia produkcji ze starej - bez powiększania stada. Do tej pory Unia narzucała nam limit, zakaz powiększania stada. Teraz w zakresie programu odbudowy pogłowia świń chcecie zrobić coś, aby te stada powiększyć, a to przecież Komisja Europejska będzie ostatecznym decydentem w tym temacie.

W rozmowie z ministrem rolnictwa, który był obecny podczas Targów Ferma w Łodzi, szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Stanisław Kalemba podkreślił, że ten temat jest poruszany przy każdej okazji na poziomie spotkań europejskich.

- Muszę przyznać, że przy każdej okazji rozmawiam o tym z komisarzem Ciolosem. Mówię o tym na radach i to nie jest nic nowego. Trzeba po prostu przygotować grunt i ten program na pewno umieścimy w następnym PROW. Już niedługo w marcu będzie kolejna okazja żeby się spotkać, tym razem na podkarpackiej ziemi. Mamy przewidziane wspólne godzinne spotkanie i ten problem będziemy też poruszany – tłumaczył w Łodzi minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

Podobał się artykuł? Podziel się!