W ostatnich latach sektor produkcji żywca wieprzowego przechodzi w naszym kraju potężny kryzys. Jego efektem jest poważny spadek pogłowia świń: w ciągu ostatnich 10 lat populacja tych zwierząt spadła w naszym kraju o ponad 7 mln sztuk, z czego ok. 1 mln stanowiły lochy. Pogłowie stada podstawowego skurczyło się do poziomu niespełna 860 tys. sztuk. Przyczyny problemów krajowej produkcji świń są złożone, jako jedną z ważniejszych należy jednak wymienić niską efektywność rozrodu świń. Według danych sprzed kilku lat rocznie statystyczny rolnik odsadza od jednej lochy zaledwie 17 prosiąt. Tymczasem w Danii wartość ta zbliża się do 30. Przy porównywalnych nakładach nasi producenci zarabiają zatem na produkcji prosiąt niemal połowę mniej.

Chcąc osiągać lepsze wyniki w rozrodzie świń - a co za tym idzie - zacząć konkurować z farmerami z Danii, Niemiec czy Holandii musimy zatem robić wszystko, by doskonalić stosowaną w naszych gospodarstwach technologię produkcji. Liczbę odchowanych prosiąt można zwiększyć poprzez zakup bardziej plennego materiału genetycznego. W pierwszej kolejności warto jednak wyeliminować czynniki wpływające na wysoką śmiertelność prosiąt. W jednym z publikowanych w tym numerze artykułów dokładnie opisujemy zasady profilaktyki kolibakteriozy prosiąt: jest ona bowiem najgroźniejszą chorobą bakteryjną, na jaką narażone są młode zwierzęta. W poniższym tekście skoncentrujemy się natomiast na właściwym przygotowaniu lochy do porodu. Również to zagadnienie ma bowiem duże znaczenie w ograniczeniu śmiertelności prosiąt w okresie odchowu.

IMMUNIZACJA

O liczbie odchowanych prosiąt decydują działania podjęte już na etapie krycia lochy, a także w czasie wczesnej ciąży. Wówczas bowiem projektujemy przede wszystkim wielkość miotu, ale także poprzez racjonalne żywienie mamy wpływ na późniejszą mleczność maciory. Bardzo ważnym momentem jest także ostatni etap ciąży. Faza ciąży wysokiej rozpoczyna się w 85.-90. dniu po zapłodnieniu i trwa do momentu porodu. Działania podjęte na tym etapie mają wpływ na ilość produkowanego przez maciorę mleka, a także na odporność nowo narodzonych prosiąt.