NIK przeprowadziła kontrolę między 8 września 2014 a 16 stycznia 2015 r., przy czym dotyczyła ona okresu od 1 stycznia 2014 do 16 stycznia 2015 i brała także pod uwagę zdarzenia wcześniejsze. Izba sprawdziła Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie inspektoraty weterynarii w Białymstoku, Lublinie i Siedlcach, 10 powiatowych inspektoratów weterynarii na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego, a także w centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i trzech oddziałach terenowych ARR - w Warszawie, Białymstoku i Lublinie.

MRIRW komentuje wyniki raportu i podkreśla, że działania organów państwa podejmowane w celu zabezpieczenia Polski przed wystąpieniem ASF, ostatecznie zmniejszyły ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby. Stwierdzono także, że prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania dla zabezpieczenia Polski przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wydano stosowne przepisy umożliwiające wdrożenie monitorowania sytuacji epizootycznej oraz zapewniono środki finansowe na jej realizację. Należy także podkreślić, że w wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK ostatecznie nie sformułowała żadnych wniosków w odniesieniu do kwestii pozostających w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W komunikacie czytamy również, że - początkowe decyzje o wprowadzeniu szeregu zakazów, nakazów i ograniczeń, w związku z wystąpieniem na terytorium Polski pierwszego przypadku ASF zostały podjęte w oparciu o sugestie ówczesnego Głównego Lekarza Weterynarii, mając na względzie niestabilną sytuację epizootyczną na co wskazywał fakt stwierdzenia w niedługim czasie drugiego przypadku ASF u dzika. Brano też pod uwagę konieczność zabezpieczenia gospodarstw przed ewentualnym zawleczenia wirusa, a także ryzyko jego przeniesienia na pozostałe regiony Polski, gdzie zagęszczenie świń było zdecydowanie większe, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do znacznie poważniejszych skutków.