Zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego, poinformował o wynikach akcji inwentaryzacji dzików na terenie kraju. Liczenie dzików prowadzone było w okresie 15 października – 6 listopada b.r. na terenie całego kraju. Inwentaryzację dzików przeprowadzono na obszarze blisko 9 mln hektarów, obejmowała ona lasy, tereny podmokłe, trzcinowiska, a także grunty orne (plantacje kukurydzy).

Całkowitą liczbę dzików w naszym kraju oszacowano na około 145 tys. sztuk. Najmniej zwierząt stwierdzono na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Krajowie (poniżej 4 tys.). Największe populacje dzików występują natomiast na terenach RDLP w Katowicach i Olsztynie (powyżej 12 tys.).

W przeliczeniu na jednostkę powierzchni, największe zagęszczenie dzików występuje obecnie na terenach RDLP Szczecin (1,1 osobnika/km2) Piła (1 os/ km2 ), Szczecinek i Zielona Góra (0,9 os./ km2 ). Najniższe zagęszczenie dzików odnotowano na terenie RDLP w Warszawie, Radomiu (0,2 os./ km2 ), Białymstoku i Łodzi (0,3 os./ km2 ). Uśrednione zagęszczenie dzików na terenie całego kraju, wyniosło 0,5 osobnika/ km2 .

W akcji liczenia dzików udział wzięło blisko 85 tys. osób. Większość z nich stanowili przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, i Lasów Państwowych, w inwentaryzacji zwierząt udział brali również udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Granicznej, Izb Rolniczych, lokalnych samorządów, czy służb weterynaryjnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!