Pierwszym krokiem do uzyskania znaku QAFP jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, drugim - wybór jednostki certyfikującej. W zakresie systemu QAFP przeprowadzaniem certyfikacji gospodarstw zajmują się dwie jednostki, są to: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. oraz Biuro Certyfikacji COBICO. Sama certyfikacja trwa zaledwie kilka godzin, wieńczy ją  podpisanie porozumienia w kwestii posługiwania się znakiem systemu.

Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku.  - Koszt certyfikacji to wynagrodzenie dla jednostki certyfikującej i składka dla administratora systemu na działania promocyjne i rozwój systemu. Jeśli chodzi o administratora systemu, to kwota uzależniona jest od wielkości produkcji tucznika w skali roku – mówi Barbara Wilczek, Dyrektor UPEMI.

Istnieje również certyfikat grupowy –np.  dla grupy producenckiej. - Jeżeli cała grupa producencka stara się o przystąpienie do systemu, to wówczas koszty certyfikacji są niższe i przeliczane są na dzień pracy inspektora  -  tłumaczy Barbara Wilczek.

Oprócz zgłoszenia przez producenta trzody chlewnej chęci uczestnictwa w systemie QAFP do administratora programu, należy spełnić wymogi dotyczące samej produkcji zwierząt, m.in.: genotypu zwierząt, a także odpowiedniego żywienia tuczników.

Producent musi również przestrzegać  dobrostanu zwierząt w trakcie produkcji. Szczegółowe informacje odnośnie wymogów produkcyjnych jakie musi spełnić hodowca, przedstawiamy w „Poradniku dla rolnika” umieszczonym poniżej w załączniku.

Warto też dodać, że sam skup tuczników jak później ich załadunak, transport, a na końcu rozładunek w rzeźni są także prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad dobrostanu.

Mięso dostarczane przez rolników poddawane jest gruntownej ocenie jakościowej. - Mierzymy w półtuszach pH1 po 45 minutach od uboju i pH2 po 24 godzinach od uboju. Dodatkowo, mięso jest porównywane ze wzornikiem barwy  – mówi Barbara Wilczek, Dyrektor UPEMI. Ta analiza pozwala wyeliminować produkty niepełnowartościowe, czyli daje nam pewność, że mięso jest bez wad jakościowych.

Najwyższa jakość jest dodatkowo premiowana. Jak już wcześniej informowaliśmy producenci uczestniczący w systemie QAFP w ZM SALUS mogą otrzymać od 20 do 50 zł wiecej na jednym tuczniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!