Lada dzień na polach pojawią się pierwsze kombajny zbożowe. Najpierw rozpoczną się zbiory na plantacjach rzepaku i jęczmienia ozimego, później także w uprawach pozostałych gatunków zbóż oraz roślin strączkowych. Żniwa to dla rolników okres niezwykle wzmożonej pracy - w końcu każdy chce szybko i bezpiecznie zebrać plon, na który pracował przez cały rok. To również szansa na zapełnienie opustoszałych magazynów i zapewnienie bazy paszowej na najbliższych 12 miesięcy. Również rolnicy koncentrujący się wyłącznie na produkcji zwierzęcej oczekują żniw z niecierpliwością - okres ten pozwala na zakup paszy w korzystnej cenie. Po żniwach najczęściej ceny zbóż stopniowo idą w górę. Dla producentów trzody okres żniw stwarza jednak pewne zagrożenie: pokusę, często również konieczność, aby w paszach dla trzody zastosować wysokie d awki świeżych zbóż.

ŚWIEŻE ZIARNO MOŻE SZKODZIĆ

Zastosowanie zbóż bezpośrednio po zbiorze stwarza ryzyko pogorszenia kondycji zdrowotnej utrzymanych przez nas świń. Ziarno takie charakteryzuje się wysoką aktywnością biochemiczną - intensywnie odparowuje z niego woda, a ziarno oddycha. Dodatkowo ziarno takie cechuje się szczególnie wysoką zawartością związków antyżywieniowych, takich jak betaglukany czy arabinoksylany. W teorii ziarno zbóż powinno po zbiorze odleżeć przez czas - od kilku tygodni (pszenica) do nawet 2 miesięcy (pszenżyto, żyto). Jak wskazuje literatura, zastosowanie wysokich dawek świeżych zbóż może pro

wadzić do wystąpienia u świń biegunek, a współczynnik konwersji paszy może w takim wypadku ulec znacznemu pogorszeniu. Dotyczy to w szczególności zwierząt młodych - prosiąt i warchlaków. Tu zastosowanie wysokich dawek świeżych zbóż może nawet stwarzać ryzyko podwyższenia współczynnika upadków będących następstwem biegunek. Także w przypadku starszych zwierząt można dostrzec negatywny wpływ świeżego ziarna zbóż na wyniki produkcyjne, zwłaszcza pobranie i wykorzystanie paszy. Dodatkowo sprawa pogarsza się w sytuacji, gdy jakość zebranego plonu nie jest zadowalająca - szkodliwość świeżych zbóż zwiększa się wraz ze wzrostem wilgotności plonu oraz występowaniem w nim zanieczyszczeń organicznych, takich jak nasiona czy części chwastów.