Wśród nagrodzonych zwierząt były knurek duroc  02497-0212/12 oraz loszka wbp 02473-0821/12, które zdobyły tytuł czempiona.  Z kolei tytuł wiceczempiona został przyznany loszce pbz 02509-0328/12.

Grzegorz Pruszkowski wraz z żoną Teresą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 44 ha użytków rolnych. Wiodącym kierunkiem gospodarstwa jest zarodowa hodowla trzody chlewnej ras wbp i duroc, a od niedawna również pbz. Łączna liczba loch kształtuje się na poziomie 70 szt.

Wyniki oceny wartości użytkowej stada w 2012 r. przedstawiają się następująco:

- rasa wbp: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 13,76, odchowanych do 21. dnia  11,75; użytkowość tuczna i rzeźna knurki 806/60,9/135, loszki 754/60,5/137,

- rasa pbz: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 12,94, odchowanych do 21. dnia  11,68; użytkowość tuczna i rzeźna knurki 743/59,6/121, loszki 725/60,2/132,

- rasa duroc: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 11,95, odchowanych do 21. dnia  10,51; użytkowość tuczna i rzeźna knurki 785/61,7/127, loszki 720/58,6/110. Podobał się artykuł? Podziel się!