Podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki podkreślał, że w pierwszych tygodniach pracy nowy resort rolnictwa opracował katalog działań dla wsparcia krajowego sektora trzody chlewnej.

Ten rynek rolny stoi nad przepaścią, jednak Bogucki zaznacza, że resort rolnictwa chce bronić tej branży i nie zamierza jej likwidować.  

Powstały katalog działań nie jest narzędziem zamkniętym ani ograniczonym. Jest to program, gdzie związki branżowe, rolnicy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać kolejne mechanizmy, które mogą wspomóc krajowy sektor produkcji mięsa wieprzowego. Jednocześnie doprowadzając do odbudowy krajowego pogłowia świń.

Jacek Bogucki zapewnił, że prezentowane działania są lub będą wdrażane. Nie będą to wyłącznie programy – opracowywane również przez poprzedni resort rolnictwa - jednak, których śladów realizacji w ministerstwie nie napotkaliśmy, ale katalogiem dostosowanym do aktualnych potrzeb – podkreślił.  

Potwierdzeniem chęci odbudowy krajowego pogłowia świń mają być założenia i działania zaprezentowane na dzisiejszym spotkaniu KRiRW.

Wśród już wdrożonych działań minister wyliczał:

1.      W związku z informacjami od producentów trzody chlewnej o niskich cenach skupu, przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek, płaceniu wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższej jakość sprowadzanego surowca, skierowane zostało pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych zarzutów i sprawdzenie czy  nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa.

2.      Odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca. - Inspekcje zajmujące się kontrolą jakości żywności dostarczą informacji na temat tego jaka jest skala problemu zgłaszanego przez rolników - o imporcie złej jakości produktów – wyjaśniał Bogucki.

3.      Do unijnego komisarza Phila Hogana skierowane zostało pismo, w którym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podnosi kwestię stabilizacji na rynku wieprzowiny.

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 4 stycznia. Polska wnosi o przyspieszenie terminu.