Ocenia się, że woda jest trzecim z kolei najbardziej r o z p ows z e c h n i o n y m związkiem chemicznym we wszechświecie. Stanowi ważny składnik niektórych ciał niebieskich, które w znacznej części zbudowane są z lodu. Woda to również ponad 70 proc. powierzchni ziemi pokrytej oceanami, morzami i wodami śródlądowymi. Nie dziwi również fakt, że związek ten jest podstawowym składnikiem budulcowym organizmów zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Ciało świni składa się w 50-80 proc. właśnie z wody. Jej zawartość zależy od wieku: najwięcej płynów znajduje się w organizmach prosiąt, wraz z upływem czasu jest ich coraz mniej. Jeszcze więcej wody zawierają płody, które na pewnych etapach rozwoju w 97 proc. składają się z tej substancji. Nie zmienia to faktu, że woda jest składnikiem niezbędnym do zachowania homeostazy ustroju - ciało tucznika o masie 110 kg zawiera około 60 kg wody. Jej niedobór początkowo odbija się na spadku wyników produkcyjnych - może obniżyć tempo przyrostu zwierząt nawet o 10-12 proc. Znaczne odwodnienie ustroju jest groźne dla zdrowia i życia zwierząt. Ubytek 10 proc. wody z ustroju powoduje upośledzenie niektórych jego funkcji, a w przypadku utraty 20 proc. wody najczęściej następuje śmierć zwierzęcia. Zapotrzebowanie na wodę zwiększa się w okresie letnim, dlatego warto wiedzieć, co zrobić, aby wyeliminować ryzyko niedostatecznego zaopatrzenia zwierząt w płyny.

NIEZBĘDNY SKŁADNIK ORGANIZMU

Choć poza pewną ilością składników mineralnych woda nie ma żadnych wartości odżywczych, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Pełni niezliczone funkcje, spośród których wymienić należy przede wszystkim udział w transporcie tlenu, substancji odżywczych i metabolitów, rolę substratu lub środowiska dla wielu przemian biochemicznych czy aktywną regulację temperatury ustroju. Spośród wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich trzoda chlewna cechuje się szczególnie wysokim zapotrzebowaniem na wodę. Już w pierwszych dniach życia prosięta powinny móc swobodnie pobierać płyny. W przypadku prosiąt ssących pobranie wody jest jednak początkowo niewielkie - wynosi przeciętnie 1-2 litry na dobę. Niewiele wyższe jest zapotrzebowanie warchlaków, które mogą dobowo wypić do 5 litrów wody. W początkowym okresie tuczu dzienne spożycie wody nie przekracza na ogół 8 litrów, ale wraz z upływem czasu stopniowo wzrasta jednak do 10 litrów. Największe zapotrzebowanie na płyny - na poziomie nawet 35 litrów - mają oczywiście zwierzęta rozpłodowe, szczególnie lochy karmiące, które znaczną część pobranej wody zużywają na potrzeby laktacji. Nieco mniej wody potrzebują lochy prośne i knury - odpowiednio: 20 i 10 litrów.