Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizowali 9 lutego br. spotkanie w Poznaniu, w którym uczestniczyli nie tylko producenci i hodowcy świń ale także przedstawiciele przetwórstwa.

W trakcie spotkania rolnicy mieli okazję wysłuchać informacji o bieżącej sytuacji rynkowej na krajowym i europejskim rynku wieprzowiny, skonsultować się z pracownikami Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu w zakresie planowanej pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, a także zapoznać się z aktualnymi danymi na temat zwalczania choroby Aujeszkyego w kraju. Tę sytuację nakreślił Bartłomiej Raj, Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Omówił również prawdopodobny scenariusz uwalniania Polski od tej choroby – bardziej korzystne byłoby, gdyby uwalnianie następowało poprzez tworzenie regionów wolnych z połączonych powiatów, a niejako uwalnianie całych województw – tłumaczył.

Po prezentacjach zaproszonych gości producenci i hodowcy świń oraz przedstawiciele związków branżowych przeprowadzili debatę na temat najbardziej aktualnych problemów w prowadzeniu produkcji świń. Dyskusja posłużyła do sformułowania głównych założeń, które wymagają natychmiastowej zmiany. W podsumowaniu kilku uczestników zgłosiło się do stworzenia grupy roboczej, która będzie pracowała na rzecz wdrażania wniosków tej dyskusji.

Eksperci uczestniczący w debacie podkreślali, że to właśnie region Wielkopolski, skąd pochodzi ok. 30 proc. produkcji krajowej produkcji wieprzowiny odnotowuje zawsze najniższe ceny i najwyższą podaż mięsa. Według danych Wielkopolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego przedstawionych w trakcie spotkania poziom niskich cen skupu żywca wieprzowego obserwujemy już od października 2014 r. W tym czasie zakres cen żywca mieścił się w przedziale 3,49-4,18 zł/kg netto.

Jak podkreślał w trakcie spotkania Grzegorz Majchrzak Prezes Zarządu WZHTCH trwająca od dłuższego czasu destabilizacja na rynku trzody doprowadziła do tego, że otrzymywana obecnie cena w skupie żywca na poziomie 3,20-3,35 zł/kg nawet nie rekompensuje producentom ponoszonych kosztów. – Stąd właśnie inicjatywa „Forum Trzodowego”. Jest to pierwsze tego typu spotkanie, które ma wyłonić grupy robocze, które będą pracowały nad zagadnieniami wymagającymi poprawy lub zmiany dla poprawy funkcjonowania producentów świń na krajowym rynku. Tak aby zahamować trwający kryzys i stworzyć dobre warunki dla tych rolników, którzy chcą się rozwijać.