Jak informuje FAMMU/FAPA, według Komisji Europejskiej, w okresie I-IV br. państwa UE wyeksportowały na rynki poza unijne ponad 1 mln ton wieprzowiny, tj. o ok. 7 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ub. r. W strukturze sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (459 tys. ton) oraz mrożona wieprzowina (431 tys. ton), których sprzedano odpowiednio o 5% i 8% więcej niż przed rokiem. Największa dynamika wzrostu wywozu dotyczyła jednak świeżego mięsa (+40% do 53 tys. ton). Prawie o jedna trzecią niższe były natomiast wysyłki żywca (ok. 22 tys. ton).

Najwięcej wieprzowiny poza UE sprzedały Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska i Holandia. Wolumen wywozu z Polski zwiększył się w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. prawie o jedną czwartą. Głównym odbiorcą unijnej wieprzowiny w omawianym okresie br. pozostała Rosja, do której dostawy obniżyły się w ciągu roku o 3% do 262 tys. ton i stanowiły jedną czwartą całkowitego wywozu.

Ważnymi rynkami zbytu były również Hongkong (3% spadek sprzedaży do 159 tys. ton), Chiny (wzrost dwukrotny do 157 tys. ton), Japonia (-9% do 71 tys. ton), Korea Płd. (-25% do 63 tys. ton), Ukraina (+87% do 45 tys. ton) i Białoruś (+39% do 38 tys. ton).

Komisja Europejska prognozuje, że w całym 2012 r. eksport unijnej wieprzowiny na rynki krajów trzecich wyniesie 2,25 mln ton (w wadze poubojowej) i będzie o 3,5% wyższy niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do kwietnia br. państwa UE zakupiły w krajach trzecich 11,6 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych ( w wadze produktu) – o 3,4% mniej niż przed rokiem. W strukturze zakupów dominowały podroby i tłuszcze (7,3 tys. ton) oraz mięso mrożone (2,6 tys. ton). Największymi dostawcami były Chile i Szwajcaria, a odbiorcami Niemcy i Włochy. Według prognoz Komisji, tegoroczny import unijny obniży się o 9,4% do 14 tys. ton (w wadze poubojowej).

Podobał się artykuł? Podziel się!