Różyca jest chorobą bakteryjną, zapadają na nie zazwyczaj zwierzęta starsze, powyżej 3 miesiąca życia, nierzadko w końcowej fazie tuczu.

Choroba jest wywoływana przez włoskowca różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae). Jest to gramm dodatnia bakteria, rozwijająca się w środowisku tlenowym. Charakteryzuje się podłużnym, lekko zgiętym kształtem. Powszechnie występuje w populacji świń. Szacuje się, że ponad 50 proc. osobników, to nosiciele włoskowca różycy. Bakteria wydalana jest z organizmu wraz z kałem i moczem, przez co rezerwuarem jej występowania, jest również obornik i ściółka. Różyce, mogą również przenosić niektóre gatunki much.

Do organizmu zwierząt, może wnikać drogą skórną (skaleczenia), pokarmową (zanieczyszczona pasza, odchody), czy oddechową. Występowaniu choroby, sprzyja niski poziom higieny i dobrostanu zwierząt. Przypadki choroby, notuje się częściej w gospodarstwach o zbliżonym do ekstensywnego, profilu produkcji, w których nie stosuje się dezynfekcji pomieszczeń, a obornik usuwany jest nieregularnie. Przypadkom różycy, sprzyja także obniżenie odporności będące najczęściej efektem sytuacji stresowych, związanych z transportem zwierząt, lub nagłą zmianą mikroklimatu pomieszczeń.

Różyca, może występować w postaci pokrzywkowej, posocznicowej lub przewlekłej.

Postać pokrzywkowa, objawia się brakiem apetytu, apatią i tendencją do zagrzebywania w ściółce. Następuje przyspieszenie oddechu oraz akcji serca. Zazwyczaj występuje także wysoka gorączka (41-42ºC). Typowym objawem różycy jest wystąpienie czworokątnych plam, barwy czerwonej, lub sinofioletowej.

Początkowe objawy postaci posocznicowej są podobne do postaci pokrzywkowej. Z upływem czasu nasilają się. Plamy pokrywają całe ciało. Zwierzęta często nie mogą wstać, a ich głos staje się „skrzeczący". Znaczne połacie skóry, ulegają martwicy. Nieleczona postać ostra różycy, w więszości przypadków kończy się zgonem.

W przypadku niewłaściwego leczenia, postać pokrzywkowa, może przejść w przewlekłą. Objawia się ona brakiem apetytu, i osłabieniem organizmu. Często występują obrzęki stawów, zapalenie wsierdzia i niewydolność serca. Postać przewlekła jest na ogół nieuleczalna.

W leczeniu postaci posocznicowej i pokrzywkowej, najczęściej stosuje się preparaty, w skład, których wchodzi penicylina krystaliczna i prokainowa. Dodatkowo, podawane są leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.