Po wykryciu w Polsce dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) służby weterynaryjne wyznaczyły strefę buforową, obejmującą kilka powiatów w woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim, wzdłuż granicy z Białorusią. Na tym terenie zwierzęta muszą być m.in. trzymane w zamkniętych pomieszczeniach, a mięso nie może być eksportowane za granicę. Zgodnie z wymogami unijnymi mięso z takiej strefy musi być też specjalnie oznaczone.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej po Radzie Ministrów premier wyjaśnił, że "tworząc strefę buforową, działamy prewencyjnie". Podkreślił, że stwierdzone w Polsce dwa przypadki ASF dotyczą dzików. Dlatego - jak tłumaczył - nie ma żadnego powodu do niepokoju. Podkreślił, że do tej pory nie stwierdzono tej choroby u świń. Nie sądzimy, aby w najbliższej przyszłości zdarzył się przypadek zachorowania wśród trzody chlewnej - dodał.

Pod koniec stycznia Rosja zażądała od UE, aby nie certyfikowała wieprzowiny wysyłanej z Unii do Rosji, co oznacza wprowadzenie przez Moskwę zakazu importu mięsa. Z powodu wystąpienia ASF w Polsce niemożliwy jest eksport wieprzowiny także do wielu innych krajów poza unijnych - np. Chin, Japonii czy Korei.

Tusk przyznał, że sprawa jest szczególnie dotkliwa dla producentów trzody chlewnej, gdyż mają kłopoty ze sprzedażą mięsa.

We wtorek po południu odbyło się spotkanie ministrów i wiceministrów, dotyczące ASF. "Będziemy pracować nad rekomendacjami (...) na najbliższą przyszłość, by ograniczyć (...) skutki niepokoju producentów i odbiorców mięsa" - mówił Tusk podczas konferencji, przed rozpoczęciem spotkania ministrów. Podkreślił, że najważniejszą sprawą jest m.in. odblokowanie eksportu.

Po spotkaniu Kalemba powiedział, że rząd na pewno nie zostawi rolników ze strefy buforowej bez pomocy. "Koncepcja została opracowana i są decyzje" - powiedział minister. Nie chciał jednak ujawnić szczegółów. Zapowiedział, że więcej informacji w tej sprawie przekaże rolnikom w środę podczas spotkania w Sokółce (woj. podlaskie).

Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że w środę wyda rozporządzenie ws. zasad obrotu zwierzętami i warunków chowu, jakie muszą obowiązywać w strefie buforowej. Wyjaśnił, że obowiązujące do tej pory rozporządzenia w tej sprawie wydawali wojewodowie.