Zwalczanie u zwierząt salmonellozy wynika ze światowej tendencji, która prowadzi do produkcji tańszej i bezpiecznej pod względem zdrowotnym żywności. Salmonelloza zawsze była i prawdopodobnie nadal pozostanie jedną z najważniejszych chorób odzwierzęcych.

Niektóre z krajów już od lat prowadzą programy zwalczania tej choroby w swoich stadach. U trzody chlewnej Salmonella może występować w postaci subklinicznej, wówczas hodowca nie będzie mógł rozpoznać choroby „gołym okiem". Nie dość, że taka sytuacja stwarza dla osób pracujących przy zwierzętach duże prawdopodobieństwo zakażenia się tą bakterią, to dodatkowo odbija się to na wynikach produkcyjnych stada.

Świnie zaczynają gorzej przyswajać paszę, co bardzo szybko powoduje zmniejszenie się dobowych przyrostów tuczników. Jeżeli choroba przerodzi się w postać ostrą, wówczas głównym objawem klinicznym jest żółta biegunka u chorych zwierząt. Objawy kliniczne często przypominają inne enteropatie krwotoczne, w tym dyzenterię świń (SD) i adenomatozę (PPE). Aby rozróżnić te trzy przypadki należy pamiętać, że charakterystyczne zmiany przy SD to krwawa biegunka z dużą ilością śluzu. Dochodzi również do przekrwienia i martwicy węzłów chłonnych oraz rozpadu narządów miąższowych. Z kolei adenomatoza w postaci łagodnej objawia się niespecyficzną biegunką, w przypadku ostrej, jest to biegunka z krwią.

Salmonellozę producenci i hodowcy świń mogą również łatwo pomylić z wrzodami żołądka. Mieszane zakażenia mogą być wywołane wszystkimi wyżej wymienionymi enteropatiami krwotocznymi.

W Danii pierwsze kontrole i uwalnianie stad świń rozpoczęto w 1995 r. Jednak tamtejszego pogłowia świń nie udało się do tej pory uwolnić od tej choroby. Początkowo program polegał na pobieraniu próbek krwi w stadach zarodowych lub - w razie wątpliwości co do zakażenia - dodatkowo jeszcze kału (gdy stwierdzono wysoki poziom indeksu salmonelli).

W tuczarniach do analiz brano sok mięsny z tuszy, a liczba próbek wahała się od 60 do 100 w zależności od wielkości produkcji stada. Na podstawie próbek dodatnich dzielono wyniki na trzy poziomy: 1. brak stwierdzonej salmonelli lub kilka próbek dodatnich; 2. umiarkowana liczba komórek dodatnich oraz poziom 3. duża liczba komórek dodatnich.