Jak podał resort, zadaniem Nalewajka będzie m.in. usprawnienie systemu wymiany informacji oraz skoordynowanie działań instytucji, które są odpowiedzialne za realizację zadań łagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych wystąpienia afrykańskiego pomoru świń oraz ograniczenie ryzyka rozprzestrzenienia się tej choroby.

W środowym komunikacie resortu Sawicki odniósł się też do kontroli NIK dot. podjętych przez władze działań ws. afrykańskiego pomoru świń w Polsce w 2014 r. Według Najwyższej Izby Kontroli były one nieadekwatne do skali zagrożenia: obostrzeniami objęto zbyt rozległy obszar, a nałożone ograniczenia w zakresie obrotu zwierzętami i obróbki wieprzowiny były zbyt restrykcyjne.

"Najwyższa Izba Kontroli mówi, że strefa z ograniczeniami była zbyt duża. Ale z drugiej strony tylko rolnicy, którzy produkowali w tej dużej strefie mieli okazję skorzystać z rekompensat przy wykupie trzody chlewnej. W momencie kiedy przeanalizowaliśmy stan zagrożenia i sposób panowania nad ASF, udało się nam wynegocjować z Komisją Europejską zawężenie tej strefy. Ale gdyby ta strefa pierwotnie była taka mała, co najmniej połowa rolników, którzy uzyskali rekompensaty przy wykupie świń w trakcie zwalczania tej choroby, w pierwszych kilku miesiącach jej występowania, takiej rekompensaty by nie otrzymało" - poinformował minister.

Sawicki przypomniał, że rok 2014 był rokiem obniżenia cen wieprzowiny, nie tylko w regionie wystąpienia choroby ASF, ale w całej Polsce i w całej Unii Europejskiej. "Rolnicy z kujawsko-pomorskiego, Warmii i Mazur, czy z województwa wielkopolskiego otrzymywali podobne ceny za trzodę chlewną, jak rolnicy z województwa podlaskiego, ale już nie uzyskiwali dopłaty za odebraną trzodę chlewną. Więc z punktu widzenia interesów rolników ustalenie szerokiej strefy było korzystne" - dodał.

Zaznaczył też, że na odszkodowania i rekompensaty dla rolników przeznaczonych zostanie w tym roku 13 mln zł, a w dwóch kolejnych latach - 16,1 mln zł. "Rolnicy ze strefy występowania afrykańskiego pomoru świń nie są zostawieni sami sobie, a od zeszłego roku otrzymują pomoc finansową" - powiedział.

W środę wynikami kontroli NIK zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk wskazał podczas jej obrad, że największą rolę w zwalczaniu ASF ma program bioasekuracji (polega na ochronie przed zakażeniami stad hodowlanych np. przez wykładanie mat dezynfekcyjnych, zabezpieczanie pasz).