Za niewykonywanie nakazów powiatowych lekarzy weterynarii przewidziano kary zarówno dla rolników, jak i dla kół łowieckich.

Nowe przepisy, dając większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej, mają usprawnić zwalczanie tej choroby.

Za uchwaleniem specustawy głosowało 429 posłów, przeciw było trzech, wstrzymało się również trzech. Ustawa została więc uchwalona także głosami opozycji. Posłowie z PO i Nowoczesnej przyznawali, że jest ona potrzebna, ale jednocześnie wytykali rządowi, że przepisy uchwalane są zbyt późno.

Przed głosowaniem nad całością ustawy, Sejm odrzucił dwie poprawki klubu PO dotyczące zmiany stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii oraz trzy poprawki klubu Kukuz'15 zwiększające kary dla kół łowieckich.

Poprawkę dotyczącą zmiany sposobu zatrudnienia powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców zgłosił podczas posiedzenia sejmowej komisji Krzysztof Ardanowski (PiS), na prośbę ministerstwa rolnictwa. Obecnie weterynarze pracują w ramach umowy o pracę. Poprawka przewiduje, że będą oni mianowani na te stanowiska przez wojewódzkiego lekarza weterynarii. Zdaniem odpowiedzialnej za ustawę wiceminister rolnictwa Ewy Lech, takie rozwiązanie pozwoli pozbyć się osób, które nie wykonują właściwie swoich obowiązków, np. boją się podejmowania decyzji. "Ma to zdyscyplinować weterynarzy, jak również pozwolić wojewódzkim lekarzom weterynarii na dobór ludzi, z którymi chcą pracować" - argumentowała na posiedzeniu komisji.

Sprzeciw w tej sprawie zgłosiła Dorota Niedziela (PO). - Rząd chce zwalniać powiatowych lekarzy weterynarii pod płaszczykiem walki z ASF-em - stwierdziła posłanka. Niedziela zgłosiła poprawkę o skreślenie tego przepisu, która jednak ostatecznie została odrzucona przez Sejm.

Głos w tej sprawie zabrał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który wyszedł na mównicę podczas głosowania w Sejmie i wyjaśnił, że w "zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń, najważniejsze znaczenie mają ludzie". Poinformował, że prokuratura w Białymstoku najprawdopodobniej postawi zarzuty 13 lekarzom weterynarii, którzy badali choroby "zza szyby samochodu". - Musi tak być, że wojewódzki lekarz weterynarii ma prawa dokonać zmian, tam gdzie są nieprawidłowości szczególnie w okresie, gdy jest tak trudna sytuacja - zaznaczył.