W produkcji trzody chlewnej rozród jest jednym z ważniejszych elementów determinujących opłacalność cyklu produkcyjnego trzody chlewnej. Wraz z rozwojem intensywnego chowu świń, dużego znaczenia nabrało prawidłowe przeprowadzanie zabiegu sztucznej inseminacji. Ten prosty zabieg, który producent może wykonać we własnym zakresie, pozwala na zwiększenie wyników produkcyjnych stada, zarówno w małych, jak i w dużych stadach.

Kiedy ze stada wybierzemy już samicę w fazie rujowej - gotową na zapłodnienie, wtedy należy zadbać o prawidłowe jej przygotowanie do inseminacji. Jednym z powszechnych błędów popełnianych na fermach, jest bagatelizowanie higieny dróg rodnych samic. - Przed zabiegiem należy koniecznie przemyć i osuszyć srom samicy oraz zapewnić czystość sprzętu używanego do inseminacji. Dobrym środkiem do higieny sromu może być np. ciepła woda z mydłem. Z kolei do osuszenia sromu można użyć papierowych chusteczek higienicznych, lub papieru toaletowego. Zalecałbym szczególną ostrożność przy stosowaniu gotowych środków dezynfekujących, ponieważ czasami zdarza się, że mają zbyt silne działanie i podrażniają błony śluzowe samicy, jednocześnie są zabójcze dla plemników - mówi Piotr Garlicki specjalista ds. hodowli trzody chlewnej SHiUZ w Bydgoszczy. Ważna jest również czystość kateterów. Aktualnie na rynku znajduje się kilka rodzajów kateterów do inseminacji. Zdarza się, że te do wielokrotnego użytku, stosowane przez rolników, nie zawsze są systematycznie dezynfekowane, co może się przyczynić do infekcji dróg rodnych. Należy również pamiętać, by po umyciu ciepłą wodą z mydłem oraz dokładnym przepłukaniu bieżącą czystą wodą, dokładnie osuszyć taki kateter. Jeżeli tego nie dopilnujemy, to nawet niewielka ilość twardej wody może spowodować śmierć plemników i spowodować, że inseminacja będzie nieskuteczna. Dlatego bezpieczniejsze jest używanie kateterów jednorazowych, nawet tych najtańszych, które są jałowe i umożliwiają skuteczne przeprowadzenie zabiegu.