W 2012 roku produkcja brutto wieprzowiny wyrażona w tonach obniży się o 0,4 proc. do około 23 mln ton, natomiast w 2013 roku dynamika spadku zwiększy się do 3,1 proc., zmniejszając produkcję do poziomu 22 mln 297 tys. ton.

Prognozy Komisji zakładają negatywny wpływ na produkcję takich czynników jak: wejście w życie od 1 stycznia br. nowych przepisów dotyczących dobrostanu dla świń w UE oraz wysoki poziom cen pasz.

Jak prognozuje Komisja Europejska w br. kraje Wspólnoty wyeksportują prawdopodobnie 2 mln 196 tys. ton mięsa wieprzowego, tj. o 1 proc. więcej niż w 2011r.

FAMMU/FAPA podaje, że w 2012 roku utrzymanie wzrostowej dynamiki w handlu wieprzowiną udało się osiągnąć dzięki rozbudzonemu popytowi na ten gatunek mięsa na świecie, przede wszystkim w Rosji, Chinach i w Japonii.

Dla porównania w 2013 roku spadek produkcji przyczyni się do obniżenia eksportu wieprzowiny z Unii o 15 proc. do 1 mln 865 tys. ton.

Import tego gatunku mięsa do Wspólnoty jest nadal marginalny. W 2012 oraz w 2013 roku wyniesie on około 14 tys. ton.

Podobał się artykuł? Podziel się!