Dramatycznie niskie ceny skupu świń, jakie w całej Polsce panują niemal od roku odbijają się negatywnie także na opłacalności produkcji prosiąt. O rentowności tej gałęzi produkcji zwierzęcej decydują przede wszystkim osiągane przez nasze stado wyniki rozrodu i odchowu. Na zwiększenie przychodu z produkcji wpłynąć można również poprzez racjonalne ograniczenie kosztów żywienia macior. Mówiąc „racjonalne” należy mieć na myśli takie żywienie, które pozwoli na redukcję nakładów związanych z wytworzeniem czy zakupem paszy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wyników osiąganych przez stado podstawowe. Wszelkie oszczędności należy dokładnie przemyśleć – dobrym przykładem jest zastosowanie śruty rzepakowej w żywieniu loch karmiących: działanie takie obniży wprawdzie koszty żywienia, surowiec ten negatywnie oddziałuje jednak na kondycję zdrowotną osesków, co paradoksalnie zwiększyć może koszt produkcji prosiąt.


Nie znaczy to jednak, by z poszukiwania oszczędności w żywieniu loch zrezygnować całkowicie. Dobrym sposobem obniżki kosztów żywienia jest zastosowanie poekstrakcyjnej śruty słonecznikowej, która bogata jest w wysokiej jakości białko. Ze względu na bardzo wysoką zawartość włókna (w śrucie częściowo obłuszczonej, a taka najczęściej dostępna jest w kraju, składnik ten stanowi około 17 – 18 proc. masy nasion), surowiec ten nie nadaje się do stosowania w żywieniu zwierząt młodych. To, co w przypadku prosiąt, warchlaków czy młodych tuczników jest wadą pożądane jest natomiast w żywieniu loch – wykazują one wysokie zapotrzebowanie na włókno, i dobrze tolerują nawet 10 proc. udział tej frakcji w paszy. Jednocześnie śruta słonecznikowa zawiera dużo białka (33-36 proc.) o wysokiej wartości biologicznej. Białko pochodzące ze śruty słonecznikowej zawiera dużo lizyny i metioniny – aminokwasów, które najczęściej limitują wartość pokarmową pasz dla trzody chlewnej. Śruta słonecznikowa nie jest natomiast zbyt bogata w energię (dla trzody wartość EM śruty wynosi około 11 MJ), przez co szczególnie dobrze sprawdza się w żywieniu macior prośnych, może być jednak zastosowana również w mieszankach przeznaczonych na okres laktacji. Aktualnie obowiązujące Normy Żywienia Świń zalecają maksymalnie 10 proc. udział tego surowca w paszach dla loch. Starsze opracowania dopuszczały natomiast nawet 15 proc. zawartość śruty słonecznikowej w mieszankach paszowych dla macior.


Dużą zaletą omawianego surowca jest niska cena: 1 kg śruty słonecznikowej częściowo obłuszczonej kosztuje około 1,2 zł. Przy uwzględnieniu obecnie panujących cen surowców paszowych, kilogram białka pochodzącego ze śruty słonecznikowej jest blisko 90 groszy tańszy od białka sojowego. Stosując omawiany komponent można, więc bez obaw zredukować koszt żywienia loch, co w konsekwencji zwiększa zysk z produkcji prosiąt.

Podobał się artykuł? Podziel się!