Strategia ASF dla krajów członkowskich UE ma na celu określenie wspólnych środków zapobiegawczych w związku z wystąpieniem w niektórych krajach UE afrykańskiego pomoru świń w roku 2014 (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska). Strategia powinna być wdrożona w krajach - głównie w tych, w których zanotowano przypadki zachorowań wśród dzików (także w przypadkach, gdzie odnotowuje się ogniska ASF wśród dzików i świń), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, ewentualnie eradykacji w miejscu jej wystąpienia. Cel ma być osiągnięty poprzez wprowadzenie jednolitych przepisów dotyczących świń i dzików. Określone w Strategii środki powinni być wdrożone do końca 2019 roku i dostosowywane co 6 miesięcy, w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz ustaleń naukowych.

Poniżej prezentujemy poszczególne założenia strategii opublikowane przez KZPPTCH.

1.1 Stosowanie środków zapobiegawczych związanych z ASF wśród świń domowych Farmy świńskie rozlokowane w na terytoriach ujętych w Decyzji Komisji 2014/709/EU podzielone są na 3 kategorie: 1) Farmy niekomercyjne (NCF) – farmy, gdzie świnie trzyma się tylko w celu ich tuczenia dla konsumpcji własnej;

2) Farmy komercyjne (CF): gdzie prowadzi się sprzedaż zwierząt do ubojni; maciory i knury trzymane są w celach reprodukcyjnych;

3) Farmy na świeżym powietrzu – powinny być zakazane. Definiowanie minimum środków w zakresie bezpieczeństwa biologicznego dla każdej z kategorii: Dla farm niekomercyjnych:

1) zakaz karmienia zlewkami (zgodnie z regulacja unijną KE nr. 1069/2009;

2) zapobieganie kontaktom pomiędzy świniami z NCF i innymi podatnymi zwierzętami utrzymywanymi wolnostanowiskowo;

3) zapobieganie kontaktom z jakąkolwiek częścią ciała dzikiej świni (łącznie z upolowanym i martwym dzikiem/mięsem/każdą jego częścią);

4) Właściciel (osoba odpowiedzialna za świnie) powinna: a) zmienić ubranie wchodząc i wychodząc ze stodoły b) dokonać dezynfekcji przy wejściu do gospodarstwa i stodoły; c) żadnych postronnych osób/pozwala się na transport przy wejściu do gospodarstwa/stodoły; d) domowa ubojnia musi być pod nadzorem weterynarza; e) żadne maciory i żaden knur (reproduktory), nie może pozostać na farmie ( nie dotyczy farm komercyjnych); f) zakaz używania trawy i ziaren w celu karmienia świń – produkcja paszy dla świń tylko taka, która dezaktywizuje wirus ASF/ lub przetrzymywana była w gospodarstwie przynajmniej przez 30 dni przed karmieniem.