Warunki środowiskowe oddziałujące na zwierzęta mają bardzo duży wpływ zarówno na ich kondycje zdrowotną, jak i na wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału genetycznego. Wraz z jego wzrostem, osiąganym poprzez stałe doskonalenie genotypów zwierząt, spada niestety odporność na działanie niekorzystnych czynników środowiska.

Omawiając wpływ środowiska na wyniki produkcji trzody chlewnej, nie sposób pominąć tak ważnej kwestii, jak właściwa temperatura pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Każde przekroczenie strefy komfortu cieplnego - niezależnie od tego, w którą stronę - niesie ze sobą pogorszenie parametrów tuczu czy rozrodu zwierząt. W okresie zimowym w chlewniach możemy spotkać się z problemem niskich temperatur, które pogarszają wykorzystanie paszy, obniżają kondycję zdrowotną zwierząt i zwiększają poziom śmiertelności młodych zwierząt. Dodatkowo chłód na zewnątrz obiektu utrudnia bezpieczną wentylację pomieszczeń, co może sprawić, że w atmosferze chlewni zostanie przekroczony (niekiedy znacząco) dopuszczalny poziom pary wodnej i szkodliwych gazów.

Latem często mamy z kolei problem z utrzymaniem odpowiednio niskiej temperatury w obiektach inwentarskich. W momencie, gdy na zewnątrz chlewni panuje temperatura przekraczająca 30oC, trudno o utrzymanie we wnętrzu optimum termicznego, które dla niektórych grup świń wynosi nawet 14-16oC. Im większe odstępstwo od optimum cieplnego, tym większe szkody w chlewni może wyrządzić upał. Działanie stresu cieplnego dotyczy wszystkich grup zwierząt, wliczając w to nawet prosięta, które mają przecież bardzo wysokie wymagania cieplne. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu, jakie straty może przynieść działanie wysokiej temperatury na utrzymywane p rzez nas zwierzęta.

LOCHY I KNURY

Badania dotyczące działania stresu cieplnego na organizm świń rozpoczęto już kilkadziesiąt lat temu. Większość z opublikowanych badań jednoznacznie wskazuje na negatywny wpływ działania temperatury na mleczność loch. Z badań opublikowanych ponad 20 lat temu wynika, że wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta, do poziomu 28oC, doprowadził do spadku mleczności loch aż o 25 proc. Było to przede wszystkim efektem spadku pobrania paszy przez zwierzęta, który wyniósł aż 40 proc.