Hodowla zarodowa świń ma w gospodarstwie długą tradycję. Rodzice pana Zbigniewa prowadzili tradycyjne, wielokierunkowe gospodarstwo rolne o powierzchni 16 ha, w którym produkowali zboża, ziemniaki oraz hodowali bydło i trzodę chlewną. Działalność hodowlaną rozpoczął ojciec pana Zbigniewa - pan Zenon Krzywda - od założenia chlewni reprodukcyjnej trzody chlewnej rasy polskiej białej zwisłouchej w roku 1981.

Na początku gospodarstwo specjalizowało się w kierunku produkcji loszek hodowlanych. Pięć lat później, w konsekwencji osiągania wysokich parametrów produkcyjnych i hodowlanych, gospodarstwo uzyskało status pozwalający na produkcję knurków i loszek rasy polskiej białej zwisłouchej.

Zbigniew i Lidia Krzywda przejęli gospodarstwo w 2004 r. Pan Zbigniew, absolwent Technikum Rolniczego w Grabowie nad Prosną, podjął decyzję o ścisłym ukierunkowaniu gospodarstwa w stronę hodowli i produkcji trzody chlewnej. Decyzja okazała się ze wszech miar słuszna, szczególnie, że hodowca może liczyć na bardzo duże doświadczenie i głęboką wiedzę praktyczną w zakresie hodowli świń seniora - pana Zenona.

Areał, jakim aktualnie dysponują państwo Krzywdowie, to 35 ha gruntów rolnych o zróżnicowanej bonitacji gleb (IV-VI klasy). W wyniku wysokich umiejętności gospodarowania osiągają wysokie plony. Zbiory z upraw, wyłącznie zbóż, wykorzystywane są jako komponenty do produkcji pasz. Ze względu na fakt, że koszty żywienia stanowią 65-70 proc. wszystkich kosztów ponoszonych na produkcję świń, zastosowanie optymalnych dawek pokarmowych i prawidłowo sporządzony preliminarz pasz są "oczkiem w głowie" pana Zbigniewa. Żywienie loch, prosiąt, warchlaków oraz tuczników oparte jest na paszach pełnoporcjowych z firmy Neorol.

Materiał hodowlany żywiony jest paszą przygotowaną samodzielnie przez hodowcę, na bazie zbóż z własnych upraw i koncentratów paszowych zakupionych w firmie Tasomix. Hodowca po wielu próbach uznał te firmy za najlepsze. Szczególnie cenna w opinii hodowcy jest współpraca z firmą Neorol, która w gospodarstwie sprawuje kompleksową opiekę żywieniową, doradza i ustala skład stosowanych w żywieniu świń pasz specjalistycznym programem żywieniowym.