Mimo trudnej sytuacji w krajowym sektorze trzody chlewnej hodowcy nie rezygnują ze swojej działalności, a także z jakości prezentowanych na Wystawie zwierząt. Hodowcy do Poznania przyjechali z różnych regionów kraju, poziom prezentowanych zwierząt był wyrównany, o czym świadczyły wysokie i zbliżone oceny sędziów. W skład komisji sędziowskiej wchodzili: Dariusz Kowalewski – SHIUZ Bydgoszcz, Henryk Sala – PZHiPTCH „POLSUS” oraz Piotr Polok– PZHiPTCH „POLSUS”.

Komisja dokonała przeglądu i oceny łącznie 103 sztuk zarodowej trzody chlewnej, prezentowanej przez 36 hodowców, w tym 53 knurów i 50 loszek.

Tytuł Superczempiona (oraz Czempiona) XXVII KWZH w Poznaniu i Puchar Prezesa PZHiPTCh „POLSUS” przyznano knurowi rasy pbz z hodowli Karola Kropiwca z Dawidów .

Karol prowadzi gospodarstwo o powierzchni 30 ha, specjalizuje się w hodowli zarodowej trzody chlewnej rasy pbz i puławskiej. W 2008 r. młody hodowca przejął gospodarstwo rolne od rodziców, którzy hodowlę świń rasy pbz prowadzili od 1976 r. Prowadzenie hodowli na bardzo wysokim poziomie – co potwierdzają zdobyte liczne tytuły i wyróżnienia, na wielu wystawach – ułatwia zdobyta wiedza na wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Pozostali nagrodzeni XXVII KWZH w Poznaniu, czyli zdobywcy tytułu Czempiona, w kategorii knurów to:
LINKA EWA i JANUSZ - knurek wbp,
KROPIWIEC KAROL - knurek pbz,
GRĘŹLIKOWSKI MAREK - knurek duroc,
TOKARSKI KAZIMIERZ - knurek pietrain
ZD IZ PIB PAWŁOWICE Pawłowice - knurek Linia 990
PRAŁAT LESZEK - knurek mieszaniec

Z kolei, Czempiony, w kategorii loszek, zostały przyznane zwierzętom należącym do następujących hodowców:
ZELMA KAZIMIERZ - loszka wbp,
KROPIWIEC KAROL - loszka pbz,
SOŁTYSZEWSKI TOMASZ za loszkę mieszańcową.

Podobał się artykuł? Podziel się!