Jest tow dalszym ciągu  odpowiedź na choroby pojawiające się wśród trzody chlewnej w Chinach oraz niekorzystne warunki pogodowe ostatniej zimy. W związku z tym ostatnim czynnikiem, odrabianie strat było wolniejsze niż wcześniej przewidywano. Choroby zwierząt miały w szczególności negatywny wpływ na przyzagrodową produkcję.

Inni znaczący producenci mogą odczuć wyraźny wzrost w 2008 roku: w Stanach Zjednoczonych w sektorze wieprzowiny jest ona oczekiwana na poziomie 10,7 mln ton (o 6 proc. w porównaniu do 2007 roku). W Unii Europejskiej wzrost będzie niższy - o 3 proc. 22,5 mln ton, przede wszystkim dzięki szybkiemu rozwojowi sektora w Danii, Niemczech oraz krajach Beneluksu. Wzrostowa tendencja oraz relatywnie niskie ceny detaliczne wieprzowiny sprzyjać będą zwiększonej konsumpcji zarówno w Stanach Zjednoczonych (o blisko 3 proc.), jak i w państwach członkowskich Wspólnoty (2 proc.).

W handlu na rynku wieprzowiny zwiększone wysyłki realizowane przez głównych handlowców ze Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej wpłyną korzystnie na wzrost eksportu o ok. 6 proc. do 5,5 mln ton. W Stanach Zjednoczonych spodziewany jest kolejny rekord w eksporcie wieprzowiny, który podniesie się do 1,7 mln ton (o ok. 17 proc.). Możliwości rozwoju eksportu Amerykanie będą mogli wykorzystać na rynku chińskim.

Podobne perspektywy otwierają się przed duńskimi i niemieckimi eksporterami tych produktów. Wysoki może być również poziom sprzedaży do Rosji, która zniosła restrykcje handlowe nałożone wobec towarów z Polski. Eksport z całego ugrupowania 27 państw członkowskich może podnieść się o 15 proc. do 1,3 mln ton w 2008 roku. Po drugiej stronie znajdą się prawdopodobnie Chiny z tendencją spadkową dochodzącą nawet do 27 proc.
Import mięsa wieprzowego może ukształtować się pod koniec 2008 roku na poziomie o ok. 853 tys. ton wyższym niż w ub. roku osiągając wolumen niemal 5,2 mln ton. Wzrost jest oczekiwany w przypadku takich głównych importerów jak Japonia i Rosja.

Źródło: FAMMU/FAPA

Podobał się artykuł? Podziel się!