Zakres tolerancji na ten bodziec jest zróżnicowany i zależy od gatunku. Pory roku oraz długość dnia świetlnego powodują u świń sezonowe wahania płodności.Dotyczy to zwierząt obojga płci, loch i knurów.

Wyniki badań nad wpływem światła na funkcje rozrodcze i produkcyjność zwierząt nie są jednoznaczne. Poważnym utrudnieniem prowadzenia eksperymentów w przypadku świń jest zróżnicowanie genetyczne loch oraz zestawienie grup, w których samice znajdowałyby się w ściśle określonej fazie cyklu produkcyjnego.

Wykazano, że skracanie dnia świetlnego nie ma wyraźnego wpływu na liczbę dni między odsadzeniem a pierwszą rują u loch, jak też nie wpływa na płodność oraz masę i liczbę urodzonych prosiąt.

Zwiększenie natężenia światła do 85 luksów nie wpływa na produkcyjność samic. Zastosowanie w miesiącach maj-czerwiec programu świetlnego dla knurów powoduje zwiększenie wydzielania testosteronu do poziomu porównywalnego z miesiącami październik- -listopad, czyli okresu, w którym jakość pozyskiwanych ejakulatów jest najlepsza.

Dlatego dość powszechne stało się stosowanie przez cały rok 10-12 godzinnych programów świetlnych dla intensywnie użytkowanych rozpłodników.

Skracając długość dnia świetlnego w okresie lata, można uzyskać ejakulaty o większej objętości i większej liczbie plemników oraz poprawić skuteczność zapłodnień.

W chlewniach należy przestrzegać norm w zakresie stosunku świetlnego i natężenia światła dla utrzymywanych w nich grup świń (tabela 1), oraz czasu trwania dnia i nocy. Wynika to z potrzeb behawioralnych gatunku; umożliwia eksplorację, zaspokojenie potrzeb związanych z pobieraniem paszy i wody oraz kontakty zwierząt w grupie.

Światło a układ endokrynny i gospodarka hormonalna

Procesami życiowymi steruje układ nerwowy, uwalniając do krwioobiegu odpowiednie hormony. Poznanie mechanizmów ich uwalniania i działania jest ważne w aspekcie cyklu rozrodczego świni domowej. Nadrzędną funkcję w regulacji procesów rozrodczych spełnia ośrodkowy układ nerwowy.

Odbiera on za pośrednictwem narządów zmysłów sygnały ze środowiska zewnętrznego i odpowiednio przygotowuje cykl rozrodczy do zmieniających się warunków środowiskowych.

Nadrzędną funkcję regulacyjną w zakresie aktywności układu rozrodczego pełni podwzgórze. Poprzez podwzgórze układ nerwowy wpływa na mechanizmy wydzielania hormonów.